Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Szóstka"

Deployment of DVB-H Networks in Urban Areas Using Cable TV Networks Budowa sieci DVB-H na obszarach zabudowanych z wykorzystaniem sieci TV kablowej


  The main condition of the successful DVB-H network deployment is good coverage of the target area. There are four reception classes [1]. Mobile TV is willingly watched in apartments or office rooms. However, obtaining good indoor coverage is hardly possible with traditional high-power transmission centers with high antennas (a good exception - thanks to the very favorable lie of the land - is the DVB-H network in Budapest). It is confirmed by simulations and test results [1]. A much better solution is the network of medium-power (up to 1 kW EIRP) transmitters, similar to a GSM network. Indoor coverage may be also insufficient in this case due to the building structure. It can be especially seen in high-density housing of town centers. An additional disadvantageous factor is the necessity to obtain the permission for power transmitters radiating the fields higher than the local environmental limits. Transmitting antennas are immediately noticed by people who begin to organize protests delaying the network deployment. The paper [1] showed that much better results could be obtained with a dense SFN network using low-power transmitters. The advantages of this solution are good indoor coverage and the lack of the problems related to obtaining the environmental permission for transmitters with EIRP higher than 15 W (in Poland). The solution had to be verified in practice (propagation tests), because it is very difficult to simulate useful coverage in actual buildings met in various towns and countries. The cost of low-power transmitters and antennas is relatively small. The main problem was the distribution network for DVB-H/T signals feeding many transmitters spread over a town. All possible transmission networks, which potentially can be found in towns, were carefully analyzed. The analysis revealed that well-designed, deployed and maintained CATV networks could be used as distribution networks. CATV networks are present in most [...]

Kompatybilność elektromagnetyczna sieci telewizji kablowej DOI:10.15199/59.2015.11.2


  W Polsce rozpoczęło się zagospodarowywanie częstotliwości zwolnionych w ramach tzw. pierwszej dywidendy cyfrowej. Podobny proces rozpoczął się kilka lat temu w USA i Europie Zachodniej. Pasmo 791-862 MHz jest przeznaczone dla systemu telefonii komórkowej LTE 800 (Long-Term Evolution). Po uruchomieniu stacji bazowych nowego systemu w pierwszej połowie 2015 r. polscy operatorzy TV kablowej (TVK) zaczęli bardzo poważnie odczuwać zakłócenia wnikające do nieszczelnych sieci. Niektórzy z nich zaczęli je zgłaszać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Liczba zgłoszeń może gwałtownie ulec zwiększeniu w chwili, gdy zwycięzcy organizowanej przez UKE aukcji na częstotliwości LTE 800, zaczną budować swoje sieci. Operatorzy sieci TVK sami mogą zakłócać naziemne systemy radiokomunikacyjne. Dość spektakularny przypadek takich zakłóceń wystąpił w Dublinie w 2007 r. Jedna z sieci TVK uniemożliwiała pracę stacji bazowej TETRA, należącej do policji, wskutek czego nastąpiła konieczność wyłączenia zakłócających kanałów aż do momentu poprawy szczelności elektromagnetycznej sieci. Operatorzy LTE w USA przyznają, że sieci TVK są najpoważniejszym źródłem zakłóceń dla ich systemu. Okazało się po raz kolejny, że kompatybilność elektromagnetyczna sieci TV kablowej w Polsce jest niewystarczająca. Pierwszym poważnym ostrzeżeniem było wprowadzenie usług w kanale zwrotnym po roku 2000. Operatorzy wprowadzający te usługi mieli motywację, aby zająć się stanem swoich sieci i zredukować poziom wnikających zakłóceń. Niektórzy z nich podjęli skuteczne działania, które doprowadziły do zwiększenia szczelności elektromagnetycznej. W 2007 roku uchwalono ustawę o kompatybilności elektromagnetycznej [14], która nałożyła pewne obowiązki na operatorów TVK. Polscy operatorzy powszechnie je zbagatelizowali (wielu z nich do dziś nie ma pojęcia o ustawie), za co mogą zapłacić sporą cenę. Niedługo zaczną oni wprowadzać nowe technologie (DOCSIS 3.1) poszerzające pasmo pracy si[...]

Wybór optymalnego modelu propagacyjnego


  Modele propagacyjne są bardzo ważne w procesie projektowania i optymalizacji sieci radiowych. Do tej pory nie ma uniwersalnego modelu, który sprawdzałby się w każdym przypadku. W praktyce wykorzystuje się kilka najpopularniejszych modeli wybieranych w zależności od zakresu częstotliwości, rodzaju służby i typu terenu, a także doświadczeń projektanta. Dobry model powinien odzwierciedlać jak najdokładniej zmiany natężenia pola elektrycznego (lub tłumienia trasy) wywołane rzeźbą oraz pokryciem terenu i propagacją wielodrogową (zaniki). Im lepsze odwzorowanie zaników, tym mniejszy margines przyjmowany przy projektowaniu, co bezpośrednio przekłada się wymaga komunikowania się stacji w celu określenia optymalnej szybkości transmisji. Wyjątek stanowi algorytm RBAR. W pozostałych przypadkach o sposobie przeprowadzania transakcji decyduje węzeł źródłowy. Można zatem sądzić, iż z technicznego punktu widzenia nie ma większych przeszkód, aby w tej samej sieci poprawnie i efektywnie współpracowały ze sobą stacje posługujące się różnymi algorytmami. Warto także zwrócić uwagę na mechanizmy dodatkowe, uzupełniające algorytmy typu multirate. Implementowanie ich dopracowanych wersji w stacjach bezprzewodowych może istotnie przyczynić się do wzrostu wydajności i niezawodności systemów klasy WLAN. Literatura [1] Bicket J. C.: Bit-rate Selection in Wireless Networks. Cambridge, MA: Department of Electrical Engineering and Computer Science, MIT, 2009 [2] Chakravarty B.: Rate Control Algorithms for IEEE 802.11 Wireless Networks. University of Texas at Arlington, 2007 [3] Choi J., Jongkeun N., Kihong P., Chong-Kwon K.: Adaptive Optimization of Rate Adaptation Algorithms in Multi-Rate WLANs, 2007 [4] Khan M.: Performance Testing of Rate Adaptation Algorithms in WLAN. Helsinki University of Technology, 2008 [5] Kim J., Kim S., Choi S. Qiao A., CARA: Collision-Aware Rate Adaptation for IEEE 802.11 WLANs, INFOCOM 2006. 25th IEEE International Confer[...]

 Strona 1