Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KONRAD ZUBKO"

Badanie modelowe oddziaływań w makropróbce elastomeru magnetoreologicznego w polu magnetycznym

Czytaj za darmo! »

Elastomery magnetoreologiczne (MRE) to kompozyty składające się z osnowy elastomeru (materiału wysokoelastycznego) oraz rozmieszczonych w tej osnowie cząstek ferromagnetycznych. W literaturze spotkać można przykłady zastosowania różnych materiałów: stopów żelaza [1], materiałów magnetostrykcyjnych [2] czy żelaza karbonylkowego [3]. Najczęściej stosowane są cząstki o rozmiarach od kilku do kilkuset µm [8], o kształtach od nieregularnego do kulistego [9, 13]. Udział objętościowy stosowanych cząstek ferromagnetycznych w MRE może wahać się od kilku procent [3] nawet do 50% [4, 5]. W przypadku zastosowania żelaza karbonylkowego zawartość cząstek najczęściej stanowi do 30% obj. [3, 6, 7, 10, 11], gdyż wtedy uzyskuje się odpowiednio dużą zmianę właściwości mechanicznych pod wpł[...]

 Strona 1