Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michał Zając"

Systemy stropów aktywowanych termicznie REHAU rozwiązanie grzewcze i chłodzące dla budynków wielkokubaturowych

Czytaj za darmo! »

Zasada działania systemu stropów aktywowanych termicznie. W stropach żelbetowych grubości 30 cm są zatopione rury RAUTHERM S REHAU (rysunek), przez które latem przepływa woda chłodząca o temperaturze ok. 15 °C, a zimą woda grzewcza o temperaturze ok. 30 °C. Dzięki zastosowaniu takich stropów pomieszczenia są ogrzewane i chłodzone równomier[...]

Sporządzanie Planu Realizacji BIM DOI:10.15199/33.2017.09.34

Czytaj za darmo! »

Obecnie technologia BIM (Building Information Model) jest coraz częściej stosowana przez projektantów, inwestorów i wykonawców. Firmy tworzą w swoich strukturach zespoły wdrożeniowe i procedują zmiany standardów pracy. Pracownicy uczą się obsługi oprogramowania, planowania oraz prowadzenia procesów i przystępują do egzaminów certyfikujących. Przeszkolona i przygotowana do pracy kadra chciałaby funkcjonować w oparciu o BIM. To najczęściej spotykany scenariusz wdrożenia nowych metod pracy. BIM jako precyzyjna technologia daje ogromne możliwości, jednak, aby móc z niej skorzystać i uzyskać jak najwięcej korzyści, potrzebna jest odpowiednia instrukcja obsługi, która będzie definiowała właściwą sekwencję czynności, jakie należy wykonać. Takim zbiorem wytycznych na każdym etapie projektowym i realizacyjnym jest tzw. Plan Realizacji BIM(bardziej popularnym i powszechnie używanym określeniem jest BEP (BIM Exe[...]

Oznaczanie zawartości metali ciężkich w samochodowych materiałach tapicerskich w aspekcie wymagań Dyrektywy 2000/53/ EC


  Determination of heavy metals in automotive upholstery materials in light of the requirements of the Directive 2000/53/EC Introduced in 2000, Directive 2000/53/EC of the European Parliament and the Council of Europe prohibits the use of heavy metals such as lead, mercury, cadmium and chromium VI in the textile materials used in cars. Therefore, there is a need to monitor the content of these materials in vehicles having ended their life-cycle. The reason is the high toxicity of the analysed metals. In order to monitor the level of metals contained in the upholstery a series of experiments using ASA and UV-Vis was performed. Based on the performed investigations own test procedure was developed and validated, concerning the determination of heavy metals (PB, Hg, Cd, Cr VI) in samples of automotive textiles. Wstęp W dniu 18 września 2000 weszła w życie Dyrektywa 2000/53/ EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy dotycząca pojazdów o zakończonym życiu technicznym (End of Life Vehicles - w skrócie ELV) [1]. Dyrektywą tą implementowano zakaz stosowania ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu Oznaczanie zawartości metali ciężkich w samochodowych materiałach tapicerskich w aspekcie wymagań Dyrektywy 2000/53/ EC Katarz yna Kaniowska -Chylewska , Michał Zając 20 Przegląd - WOS 10/2012 METROLOGIA w materiałach i częściach pojazdów wprowadzanych na rynek po dniu 1 lipca 2003 r., z wyjątkiem przypadków wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy i na określonych w nim warunkach. Na mocy art. 4 ust. 2 lit. b) Dyrektywy, załącznik II ma być regularnie aktualizowany przez Komisję w celu jego dostosowania do postępu naukowo-technicznego. Wykonywane w następnych latach przeglądy załącznika II dowiodły, że całkowita rezygnacja z pewnych zastosowań toksycznych metali ciężkich nadal nie jest możliwa ze względów technicznych bądź naukowych a w najbliższej przyszłości nie przewiduje się powstania realnych rozwiązań alternatywn[...]

 Strona 1