Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Lejzerowicz"

Analiza doboru rozwiązań posadowienia podpór mostów na gruntach paleogeńsko-neogeńskich


  Podpory mostowe posadawiane są najczęściej na palach wielkośrednicowych głównie ze względu na dobrą znajomość technologii oraz duży zapas bezpieczeństwa. Brak porównań w literaturze pomiędzy zastosowaniem różnych metod posadawiania w danych warunkach gruntowo-obciążeniowych nie pozwala projektantomna wykorzystanie w pełni nowych technologii. Projekty bazowe zmieniane są na etapie projektów wykonawczych przez wykonawców znających stosowane przez siebie technologie. Pociąga to za sobą bardzo duże koszty, których można uniknąć. Posadowienie podpór mostowych (pośrednich i przyczółków) wpływa na funkcjonowanie i trwałość konstrukcji obiektu mostowego oraz komfort użytkowania. Podpory pośrednie często znajdują się w podłożu o zmiennych warunkach gruntowo- wodnych (szczególnie w przypadku obiektów o dużej liczbie przęseł oraz ich dużej rozpiętości). Dodatkowo obciążenia przekazywane z konstrukcji obiektu na podłoże mogą się różnić od siebie w przypadku obiektów o zróżnicowanej długości przęseł. Dobranie odpowiedniego sposobu posadowienia pośredniego pozwala na precyzyjne określenie osiadań nawet w zmiennych warunkach, a w efekcie wpływa na trwałość i funkcjonalność konstrukcji. Podpory pośrednie posadawiane na różnego rodzaju palach, zazwyczaj wielkośrednicowych, stosowane są przez projektantów obiektów mostowych ze względu na dobrą znajomość tej technologii oraz duży zapas bezpieczeństwa. Projektowanie w sposób konserwatywny zapewnia minimalne osiadanie podpór w każdych warunkach gruntowych, ale często jest nieekonomiczne. Analogiczne rozwiązanie można uzyskać przy użyciu "lżejszego" sposobu posadowienia (rysunek [...]

 Strona 1