Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Opałka"

Propozycja naprawy i wzmocnienia sklepienia ceglanego uszkodzonego podczas katastrofy budowlanej DOI:10.15199/33.2019.03.10


  Zgodnie z ustawą Prawo budowlane [6] katastrofa budowlana to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części. Z taką sytuacją spotkano się 4 czerwca 2018 r. w kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich, podczas prowadzenia robót budowlanych przy więźbie dachowej. Zawaleniu w kierunku zachodnim uległa wschodnia ściana szczytowa wzniesiona ponad łukiem tęczowym - pomiędzy nawą główną i prezbiterium oraz ok. 1/4 części sklepienia kolebkowego, pomiędzy widocznym od strony grzbietowej sklepienia gurtem i łukiem tęczowym (fotografia 1). W efekcie ceglana ściana szczytowa, sklepienie kolebkowe i nierozebrana jeszcze część drewniana konstrukcji więźby dachowej spadły do nawy głównej kościoła. Przebite sklepienie spowodowało również liczne widoczne zarysowania w jego części niezawalonej. Gurt, założony w zachodniej części nawy głównej, w sposób zasadniczy ograniczył dalsze zawalenie się sklepienia. W wyniku katastrofy uszkodzone zostały również ruchome elementy wyposażenia kościoła. Jednocześnie zagrożone zniszczeniem zostały cenne średniowieczne polichromie ścienne. Historia i konstrukcja kościoła Kościół pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich (fotografia 2) wzniesiono jako jednonawowy z przybudowanymi na osi głównej prezbiterium i dzwonnicą, a jego historia sięga 1305 r. Od strony południowej do prezbiterium przylega zakrystia, a od strony północnej nawy głównej - dawniej skomunikowana z kościołem dawna zakrystia, obecnie pełniąca funkcję pomieszczenia pomocniczego. Układ konstrukcyjny kościoła jest monostrukturalny, charakterystyczny dla średniowiecznych budowli sakralnych. Podobnie jak wiele innych kościołówzniszczonychwczasie potopu szwedzkiego, obiekt przebudowano w duchu baroku. Na przełomie XVII/XVIII w. drewniane stropy zastąpiło sklepienie kolebkowe z sześcioma lunetami, które nieodwracalnie zniszczyły część cennych polichromii na wewnętrznych ścianach nawy głównej. Wraz z budową chóru i p[...]

 Strona 1