Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Święszek"

Badanie suchej sorpcji ditlenku siarki i chlorowodoru wodorowęglanem sodu ze spalin elektrociepłowni węglowej DOI:10.15199/62.2017.8.24


  Od dłuższego czasu energetyka węglowa stoi przed szeregiem wyzwań kreowanych głównie przez prawo Unii Europejskiej. O wymaganiach dotyczących znacznego ograniczenia emisji ditlenku węgla napisano już wiele publikacji i zorganizowano dziesiątki konferencji i debat. Obecnie tematem wiodącym energetyki zawodowej, dla której paliwem nadal pozostaje węgiel staje się problem zachowania wymagań emisyjnych1), jak i właśnie wprowadzanych w życie konkluzji BAT. Interesującą w tym aspekcie grupę zanieczyszczeń stanowią substancje kwaśne zawarte w spalinach, wśród których wiodącym związkiem jest ditlenek siarki. Wiele krajowych i zagranicznych obiektów energetyki zawodowej opalanych węglem stosuje na potrzeby zmniejszenia emisji tych związków dobrze sprawdzone metody mokre, a także metody półsuche. Metody suche, oparte ponadto na sorbencie, jakim jest wodorowęglan sodu, nie są jak dotąd zbyt rozpowszechnione, choć znajdują coraz szersze zastosowanie, np. w spalarniach odpadów lub do obniżenia emisji SO2 podczas eksploatacji dużych jednostek napędowych opalanych olejem napędowym lub mazutem2). Badania efektu ograniczenia zawartości kwaśnych składników w spalinach przy użyciu wodorowęglanu sodu przeprowadzono wprost na terenie jednej z większych europejskich elektrociepłowni węglowych, aby wykazać, że zastosowanie tego rodzaju sorbentu może dać efekt nie gorszy niż tradycyjne metody neutralizacji kwaśnych zanieczyszczeń, przy akceptowalnych kosztach eksploatacyjnych i oczekiwanych efektach środowiskowych. Badania przeprowadzono w typowej elektrociepłowni węglowej, składającej z 3 bloków spalania węgla. Łączna emisja tlenków siarki emitowanych przez tę elektrociepłownię wynosiła ok. 5000 t/r. Zasadniczym celem podjętych badań było udowodnienie, że możliwe jest zmniejszenie tej emisji o ok. 20% poprzez zastosowanie suchej sorpcji z udziałem wodorowęglanu sodu. Badania poprzedzone niezbędnymi[...]

 Strona 1