Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Szewczyk"

Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i w Anglii DOI:10.15199/33.2018.10.15


  Dojrzałość projektową przedsiębiorstwa można ogólnie zdefiniować jako zdolność do profesjonalnego zarządzania projektami. Musi być ona uwzględniana zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Zarządzanie projektemobejmuje wszystkie działania związane z jego przygotowaniem i realizacją [5]. Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw jest ich bardzo istotnymelementemrozwoju. Jej poziommożna przedstawić za pomocą trzech głównych elementów. Pierwszym z nich jest posiadanie przez przedsiębiorstwo odpowiednich zasobów w postaci kwalifikacji i kompetencji pracowników, drugim - integracja prowadzonych projektów, a trzecim-metody zarządzania projektami oraz programy niezbędne do ich realizacji. Współcześnie wiele przedsiębiorstw budowlanych zarówno w kraju, jak i za granicą jest zarządzanych przez projekty. Niestety, jak wskazują badania, nie zawsze przedsiębiorstwa znajdują się na wysokim poziomie dojrzałości projektowej. Istota i znaczenie dojrzałości projektowej Projekt jest zwykle definiowany jako "ograniczone w czasie przedsięwzięcie, w którym zasoby ludzkie, materialne i finansowe organizuje się w taki sposób, aby w określonych ramach kosztów i czasu wykonać, wg danych wymagań, unikatowy produkt lub usługę po to, aby osiągnąć korzystne zmiany zdefiniowane przez cele jakościowe i ilościowe" [7]. Każdy projekt powinien być zarządzany przez specjalistów, posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną i praktyczną. Zarządzanie projektemmożna opisać jako dziedzinę zarządzania zajmującą się zastosowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności, narzędzi i metod do osiągnięcia założonych celów przygotowania i realizacji projektów [11]. Przedsiębiorstwo, które pracuje nad projektem, bądź też jego praca ma charakter projektowy, dąży do osiągania dojrzałości projektowej. Jest więc taką organizacją, której procesy można uznać za dojrzałe z jakościowego punktu widzenia [1]. Dojrzałość projektowa może być opisana jako stan, w którym możliwe j[...]

 Strona 1