Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PATRYK SMUTEK"

Wykorzystanie klejów epoksydowych do łączenia elementów wykonanych metodą szybkiego prototypowania DOI:10.15199/148.2018.11.6


  Przyrostowe technologie wytwarzania komponentów pozwalają na otrzymywanie modeli fizycznych na podstawie modelu CAD. Ze względu na swoje zalety: możliwość wytwarzania złożonych elementów o różnych kształtach i wymiarach na jednym stanowisku, możliwość szybkiej zmiany i reorganizacji procesu produkcji, obserwowany jest dynamiczny wzrost ich zastosowania w wielu gałęziach produkcji. Techniki addytywne znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Najczęściej wykorzystywanymi systemami do wytwarzania modeli są [1 - 3]: - stereolitografia (SLA), - Fused Deposition Modeling (FDM), - Selective Laser Sintering (SLS), - Three Dimensional Printing (3DP), - Photopolymer Jetting (PJ). W przypadku wytwarzanie komponentów o wymiarach przekraczających wymiary przestrzeni roboczej urządzeń istnieje możliwość wytwarzania części składowych komponentu, a następnie łączenie ich w całość. Elementy składowe wykonane metodami szybkiego prototypowania można łączyć, analogicznie jak w przypadku elementów z metali i ich stopów, przez: spawanie, zgrzewanie, klejenie. Dobór odpowiedniej metody łączenia tworzyw polimerowych jest ściśle uzależniony od ich budowy i własności termicznych, które zmieniają się wraz z temperaturą. Tworzywa termoplastyczne, takie jak: polichlorek winylu (PVC), kopolimer akrylonitrylo-styrenow[...]

 Strona 1