Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ KOPCEWICZ"

Morphotropic phase boundary in Bi1-xCaxFe1-x/2Nbx/2O3 multiferroics

Czytaj za darmo! »

Investigation of crystal structure, magnetic and piezoelectric properties of polycrystalline Bi1-xCaxFe1-x/2Nbx/2O3 system was performed by X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy, Vibrating Sample Magnetometry (VSM), and Piezoresponse Force Microscopy (PFM). It is shown that increasing niobium content induces a polar-to-nonpolar morphotropic boundary near the x=0.19. The piezoresponse is significantly enhanced near the morphotropic boundary. The piezoelectric properties of parent antiferromagnet BiFeO3 with a cycloidal spatially modulated spin structure and polar weak ferromagnet Bi0.82Ca0.18Fe0.91Nb0.09O3 are compared and analyzed. Streszczenie. Struktura krystaliczna oraz właściwości magnetyczne i piezoelektryczne polikryształu Bi1-xCaxFe1-x/2Nbx/2O3 zostały zbadane przy użyciu dyfrakcji rentgenowskie, spektroskopii Mosswbauera, magnetometrii z wibrującą próbką (VSM) oraz mikroskopii odpowiedzi elektrycznej (PFM). Wykazano, że rosnąca zawartość niobu wymusza powstanie granicy morfotropowej pomiędzy obszarem polarnym i nie polarnym w pobliżu x=19. Odpowiedź piezoelektryczna jest znacząco lepsza w pobliżu granicy morfotropowej. Zbadano i porównano właściwości piezoelektryczne macierzystego antyferromagnetyka BiFeO3 z cykloidalnym modulowanym przestrzennie momentem spinowym oraz słabego ferromagnetyka polarnego Bi0.82Ca0.18Fe0.91Nb0.09O3. (Morfotropowa granica fazowa w multiferroikach Bi1-xCaxFe1-x/2Nbx/2O3). Keywords: multiferroics, morphotropic phase boundary, piezoelectricity, magnetization. Słowa kluczowe: multiferroiki, morfotropowa granica fazowa, piezoelektryczność, magnesowanie. Introduction BiFeO3 is a single phase material in which both magnetic and ferroelectric orderings occur at temperatures much higher than room temperature. Antiferromagnetic ordering arises at TN=643 K whereas dipole ferroelectric ordering appears at much higher temperature of about 1100 K [1]. Below 1100 K the unit cell is described by the polar space [...]

Modification of structure and properties of unalloyed steels with intense argon and nitrogen plasma pulses

Czytaj za darmo! »

It is known, that phase - of the Fe-intestitial element phase equilibrium diagram - transformations into austenite can take place in the surface layer of steels irradiated with intense pulses of laser, ion or plasma beams. Due to the presence of nitrogen and carbon expanded austenite in stainless steel, good corrosion resistance is maintained while the wear resistance is increased. Unalloyed [...]

 Strona 1