Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał KORZENIOWSKI"

Application of EMTP-RV Control Devices in Surge Arrester Modeling

Czytaj za darmo! »

The paper presents some problems with nonlinear models of a surge arrester in EMTP-RV simulations. Obtained results show numerical instabilities of a selected 220 kV transmission line model for overvoltages with fast front caused by standard lightning surges defined in the IEC Standard 62305-1. For the EMTP circuit model an alternative approach with EMTP-RV control devices for ZnO arrester is presented. Simulated overvoltages illustrate control device diagrams utility. Streszczenie. W pracy przedstawiono wybrane problemy modelowania nieliniowych ograniczników przepięć w symulacjach EMTP-RV. Otrzymane wyniki pokazują numeryczne niestabilności wybranego modelu linii elektroenergetycznej 220 kV dla przepięć ze stromym czołem, wywołanych standardowym udarem piorunowym zdefiniowanym w IEC[...]

 Strona 1