Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław KRYLA"

Wyznaczanie parametrów sygnału okresowego w przenośnym systemie tomografii impedancyjnej pni drzew

Czytaj za darmo! »

Jedną z cieszących się dużą popularnością bezinwazyjnych metod diagnostycznych w technice i naukach biologicznych jest tomografia. Technika ta pozwala uzyskać obraz przekroju danego obiektu bez uszkadzania jego struktury. Realizowane jest to poprzez wykonanie odpowiedniej liczby pomiarów wielkości fizycznej zależnej od właściwości budowy wewnętrznej obiektu. W szerokiej grupie technik tomograficznych wyróżnić można, między innymi, tomografię impedancyjną. Do obiektów wymagających bezinwazyjnej oceny struktury wewnętrznej zalicza się między innymi drzewa, które ze względu na wiele czynników (bezpieczeństwo osób, ekologia, ekonomia) do tej pory badane były z wykorzystaniem różnych technik [1-4]. Aby możliwe było uzyskanie odpowiedniej jakości danych pomiarowych, konieczne jest zastosowanie przyrządu pomiarowego, pozwalającego na pomiar impedancji z możliwie dużą rozdzielczością [5]. W przypadku urządzeń stacjonarnych istnieje relatywnie niewiele ograniczeń, które jednak w przypadku rozwiązań przenośnych, stosowanych w terenie, mają istotny wpływ na ostateczną postać urządzenia. Kluczowymi cechami i wymaganiami stawianymi na etapie projektowania mobilnego urządzenia tomograficznego są: ograniczony pobór mocy, niewielkie gabaryty, praca w szerokim zakresie warunków klimatycznych, prosta obsługa (wysoki poziom zautomatyzowania), cena pozwalająca na stosowanie sprzętu w terenie z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. W odróżnieniu od stacjonarnych przyrządów pomiarowych, których złożone konstrukcje i duża wydajność przetwarzania pozwalają na uzyskiwanie wysokiej jakości wyników, urządzenia mobilne mogą mieć gorsze parametry użytkowe, jeśli tylko ich eksploatacja nie jest uciążliwa i uzyskiwane rezultaty pracy dostarczają wystarczająco dużo informacji. Dlatego też konieczne jest przeanalizowanie możliwych rozwiązań i dokonanie optymalnego, ze względu na wszystk[...]

The comparison of practical and economical aspects of utilization of various light sources

Czytaj za darmo! »

The diversity of the properties of available light sources, such as: the energy consumption, expected lifetime and the price, can be a problem in terms of selection of the most suitable product. The long term tests allow to verify the reliability and observe the properties change in terms of the time of duty and number of power on/off cycles. In this work we present the results of the observation of the lifetime and its impact on the economical analysis of such light bulbs: LED - based, halogen, compact fluorescent lamp and incandescent (traditional) ones. Streszczenie. Różnorodność parametrów dostępnych obecnie źródeł światła: zużycia energii, przewidywanego czasu pracy oraz ceny, może stanowić problem przy wyborze produktu. Wyniki długoterminowych testów weryfikujących poszczególne parametry w funkcji czasu pracy oraz cykli roboczych są źródłem informacji ułatwiających podjęcie takiej decyzji. W artykule przedstawiono rezultaty obserwacji czasu pracy oraz wynikającej z niej analizy ekonomicznej żarówek: o konstrukcjach bazujących na diodach LED, halogenowych, świetlówek kompaktowych oraz żarowych. (Porównanie aspektów ekonomicznych i praktycznych stosowania różnego typu źródeł światła) Keywords: light sources, lamps, reliability, economical analysis Słowa kluczowe: źródła światła, żarówki, niezawodność, analiza ekonomiczna.Lighting is one of the oldest inventions of human race. Once our ancestors learned to use the fire, we could exist independently from the sunlight. It had a major impact on our safety, productivity and the way we live. As a new achievements of technological development become available, we used to use the light sources commonly in indoor as well as in outdoor applications. Recently, approximately 19% of electrical energy is consumed by the light sources [1]. Also, the global energy production increases every year, as infrastructure in developing countries is expanding (fig. 1) and large fraction of the population h[...]

 Strona 1