Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata Paziak -Doma ńska"

Rodzaj Campylobacter, nowy czynnik zatruć pokarmowych u ludzi żywnością przechowywaną w warunkach chłodniczych


  Bakterie z rodzaju Campylobacter są uważane za najważniejsze patogeny wywołujące infekcje pokarmowe u ludzi na całym świecie, których źródłem jest żywność, a zwłaszcza drób. Drobnoustrój ten nie namnaża się w niskich temperaturach, zwykle stosowanych do przechowywania żywności. Campylobacter spp. słabo rozwija się w temperaturze pokojowej, ale może przetrwać, przez krótki czas, w temperaturach chłodniczych (do 15 razy dłużej w temperaturze 2° niż w 20°C) oraz zamrożonym mięsie. Przyczyną zachorowań na kampylobakteriozę jest najczęściej niedogotowane lub niedopieczone mięso drobiowe oraz inne gotowe do spożycia produkty, które uległy krzyżowemu skażeniu pałeczkami Campylobacter. To świadczy o potencjalnie niskiej dawce infekcyjnej tych drobnoustrojów. Edukacja konsumentów i przestrzeganie zasad higieny może pomóc w zapobieganiu przenoszenia Campylobacter ze świeżego drobiu na żywność gotową do spożycia. The genus Campylobact er, a new factor of food poisoning in humans , by food stored in refrigeration conditions Campylobacter is considered to be the most important causal pathogen of food borne gastrointestinal illnesses worldwide, with poultry, and especially chicken, being the main source of infection in human. Campylobacter is unable to grow at temperatures normally used to store food. Although survival at room temperature is poor, Campylobacter can survive for a short time at refrigeration temperatures - up to 15 times longer at 2°C than 20°C. This microorganism dies out slowly at freezing temperatures. The potentially low infective dose means that undercooking of raw foods and/or cross contamination from raw to ready-to eat foods is a major risk factor for human campylobacteriosis. Consumer education and domestic hygiene traini[...]

 Strona 1