Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Dzida"

Compressibility of ionic liquids as a hydraulic fluids. Ściśliwość cieczy jonowych jako płynów hydraulicznych


  Isothermal compressibilities of 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetraisothiocyanato-cobaltate(II) (I) 1-butyl-3-methylimidazolium tetraisothiocyanato-cobaltate(II) (II), and 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide were compared with ref. mineral oil and a biodegradable oil. Temp. and pressure relationships of isothermal compressibility of liqs. under test were discussed for their use as hydraulic fluids. The I and II salts showed the lowest compressibility. Ściśliwości izotermiczne imidku bis(trifluorometylosulfonylo) 1-etylo-3-metyloimidazoliowego ([Emim][NTf2]), tetratiocyjanianokobaltanu( II) 1-etylo-3-metyloimidazoliowego ([Emim]2 [Co-(NCS)s4]), tetratiocyjanianokobaltanu(II) 1-butylo-3-metyloimidazoliowego ([Bmim]2[Co(NCS)4]) oraz imidku bis(trifluorometylosulfonylo)1- -butylo-1-metylopirolidyniowego ([Bmpyr][NTf2]) porównane zostały ze ściśliwością referencyjnego oleju mineralnego MIN-H01 oraz biodegradowalnego oleju BIO-H. Przedyskutowano zależność ciśnieniową i temperaturową ściśliwości izotermicznej cieczy jonowych w kontekście ich potencjalnych zastosowań jako płynów hydraulicznych. Stwierdzono, że najmniejszą ściśliwością charakteryzują się [Emim]2[Co(NCS)4] i [Bmim]2[Co(NCS)4]. Ciecze jonowe to związki chemiczne zbudowane z kationu i anionu, o temperaturze topnienia niższej od temperatury wrzenia wody. Kation jest duży, ma charakter organiczny i często charakteryzuje się niskim stopniem symetrii. Anion jest zazwyczaj mniejszy i może mieć charakter [...]

Płyny do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem samolotów, bazujące na trójskładnikowym ekologicznym układzie glikoli propylenowych i glicerolu DOI:10.15199/62.2017.6.14


  Warunki zimowe, szczególnie temperatura utrzymująca się poniżej 0°C, wymagają stosowania na lotniskach odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Samoloty muszą przed startem zostać odśnieżone, odlodzone i odszronione, aby siła nośna płatów oraz właściwości aerodynamiczne całego samolotu nie uległy pogorszeniu. W Polsce, w zależności od warunków pogodowych, do odladzania samolotów stosuje się 3000-4000 t/r tych środków. Ilość płynu potrzebna do odlodzenia samolotu typu Boeing 737 wynosi 300-500 L. Rynek środków do odladzania szacowany jest obecnie na ok. 50 mln zł netto1). Wiodącymi producentami tych produktów są takie firmy, jak Clariant Produkte GmbH oraz Kilfrost Limited. Opracowane płyny oparte zostały na surowcach otrzymywanych ze źródeł odnawialnych, charakteryzują się wysoką biodegradowalnością, niskimi wartościami chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) oraz niską ceną. W trakcie opracowywania składów nowych środków do odladzania samolotów (typ I) i zabezpieczenia ich przed oblodzeniem (typ II), kluczowe było równoczesne zapewnienie wysokiej skuteczności odladzania i ochrony przed ponownym oblodzeniem, zachowanie ochrony antykorozyjnej odladzanych powierzchni, zapewnienie wysokiej biodegradowalności (poprzez obniżenie wartości ChZT w porównaniu z produktami konkurencji), niskiej toksyczności i ceny. W skład dostępnych na rynku środków odladzających (typ I) i zabezpieczających przed oblodzeniem (typ II) wchodzą wodne roztwory polioli, w tym głównie glikolu propylenowego lub etylenowego wzbogacone o inhibitory korozji i odpowiednie dodatki zmieniające Chemical Advisory Sp. z o.o., ul. Meksykańska 6/108, 03-984 Warszawa, tel.: + 48 661-667-941, e-mail: k.czerniejewska@chemadr.pl * Autor do korespondencji: 96/6(2017) 1289 Mgr Paulina MATUSIAK w roku 2013 ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest zatrudniona jako specjalista ds. badań w Chemi[...]

Sodium formate with new corrosion inhibitors package as an ecological formulation for deicing of the aviation infrastructure Mrówczan sodu z nowym pakietem inhibitorów korozji jako ekologiczny środek do odladzania infrastruktury lotniczej DOI:10.15199/62.2017.3.32


  Na formate was added to a Na polyaspartate and imidasole- -contg. corrosion inhibitor package and used for studying the corrosivity of Cd-coated steel and Al, Mg and Ti alloy machine parts for 24 h at 35°C. The parts were weighed, cleaned, degreased and dipped in a 5% aq. soln. of the agent. After the study, the parts were washed again with water, dried and weighed. The mass loss was a measure of the corrosion resistance of the parts. Addnl., the ability of the agent to penetrate the sample of ice was detd. by measuring the depth of the ice dissolved under its action. For comparison, 4 other com. agents were used. The agent showed the lowest corrosivity and the best penetration ability when compared with the com. ones. Przedstawiono wyniki badań korozji kadmowej powłoki na stali oraz korozji po zanurzeniu stopów metali w mrówczanie sodu z nowym pakietem inhibitorów korozji, zawierającym synergiczną kompozycję poliasparaginianu sodu oraz imidazolu. Ponadto wyznaczono zdolność penetracji lodu przez badany układ. Właściwości opracowanej kompozycji odladzającej porównano z właściwościami środków dostępnych na rynku. Uzyskane wyniki wskazują, że otrzymany stały preparat może być stosowany jako nowy ekologiczny środek do odladzania infrastruktury lotniczej. W okresie jesienno-zimowym istnieje duże ryzyko oblodzenia pasów startowych oraz dróg kołowania. Zmniejszenie przyczepności kół samolotowych do podłoża oraz mniejsza efektywność hamowania przekłada się bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa pasażerów oraz załóg samolotów1). Stan oblodzenia nawierzchni lotniczych jest regularnie sprawdzany przez system wczesnego ostrzegania oraz specjalistyczne pojazdy pomiarowe. Obecnie lotniska odladzane są mechanicznie, chemicznie lub z zastosowaniem kombinacji obu tych metod. Stosowane środki chemiczne muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami techniczno- eksploatacyjnymi oraz środowiskowymi (powinny być bezpieczne dla środowi[...]

 Strona 1