Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Maj"

Obrazy wysokiej jakości dla promieniowania X z wykorzystaniem detektorów pikselowych DOI:10.12915/pe.2014.09.18

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje wykorzystanie hybrydowych detektorów promieniowania X do wysokiej jakości obrazowania cyfrowego. Przedstawione są zalety i wady binarnego przetwarzania sygnału z detektora ze wskazaniem na jego krytyczne elementy związane z jakością obrazu, tj. niski poziom szumów oraz jednorodność kanałów w układzie scalonym. Zaprezentowane rozwiązanie, wykorzystujące przetworniki korekcyjne w każdym kanale, pozwala na zmniejszenie rozrzutów. Aby jednak mogły one być efektywnie stosowane w praktycznej aplikacji niezbędne jest wypracowanie efektywnego algorytmu korekcji umożliwiającego wykonanie całej procedury w czasie poniżej jednej minuty. Abstract. The article describes the use of hybrid pixel detector for high quality digital X-ray imaging. Both pros and cons of binary readout are discussed with two critical parameters, namely a low noise level and an offset spread among readout channels, which are the main sources of decreasing image quality. Presented solution, which uses the trimming circuit in every readout channel allows minimization of the offset spread. They require however an effective and fast algorithms for finding an optimum value in less than a minute to be used in practical application. The use of hybrid pixel detector for high quality digital X-ray imaging Słowa kluczowe: obrazowanie dwuwymiarowe, korekcja Keywords: imaging, X-ray doi:10.12915/pe.2014.09.18 Wstęp Dwuwymiarowe układy odczytowe dla detektorów pikselowych można podzielić na dwie grupy biorąc pod uwag[...]

Problemy korekcji w hybrydowych pikselowych detektorach promieniowania X DOI:10.12915/pe.2014.05.019

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie X jest szeroko stosowane w medycynie w klasycznej rentgenografii, rentgenowskiej tomografii komputerowej, czy w badaniach materiałowych. Do badań diagnostycznych coraz częściej wykorzystuje się detektory promieniowania X pracujące w trybie pojedynczego zliczania fotonów, które pozwalają na rejestrację i przetwarzanie każdego wpadającego do piksela impulsu z osobna, a przez to zwiększenie kontrastu obrazowania. Artykuł prezentuje przegląd problemów niejednorodności w obrazowaniu przy użyciu takich pikselowych detektorów promieniowania X, a także metody ich korekcji. Abstract. X-ray imaging is widely used in medicine in classic radiography, X-ray computed tomography and structural characterization of materials. X-ray detectors working in single photon counting mode, which register and process each photon separately, become more and more popular due to the possibility of imaging contrast enhancement. This paper presents problems of nonuniformity in imaging using this type of pixel X-ray detectors and methods of its correction. (Correction in hybrid pixel X-ray detectors). Słowa kluczowe: detekcja promieniowania X, hybrydowe detektory promieniowania, detektory pikselowe, algorytmy korekcji Keywords: X-ray detection, hybrid radiation detectors, pixel detectors, correction algorithms doi:10.12915/pe.2014.05.19 Wstęp Obecnie w diagnostyce medycznej promieniowanie X jest wykorzystywane w wielu dziedzinach m.in. w klasycznej rentgenografii, jak i w rentgenowskiej tomografii komputerowej, które to techniki pozwalają na zbadanie konkretnych schorzeń, lokalizację uszkodzeń, urazów lub zmian patologicznych. Techniki dyfraktometryczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego są stosowane natomiast w nieinwazyjnym badaniu materiałów np. materiałów na implanty ortopedyczne i dentystyczne, charakteryzacji leków czy w badaniach diagnostycznych tkanek miękkich [1,2]. Biorąc pod uwagę aplikacje medyczne, detektory promieniowania [...]

The development of metal spinning - new opportunities and possibilities DOI:10.15199/28.2016.5.8


  Metal spinning is a forming process known since ancient times. However on an industrial scale it is used from the beginning of the twentieth century. Thanks to the technology it is possible to obtain complex axisymmetric shapes with excellent mechanical and surface properties. It is a promising forming technology that is becoming more popular especially in advanced application such as aircraft industry. It has a lot of advantages; among others it allows shaping the material properties in a larger extent than the commonly used metalworking methods. Furthermore since 2001 for the first time laser assisted heating was used in the process enhancing it even further. The article presents the metal spinning technology and its current developments. Additional practical aspects were described in the research and underlined by the authors. The last paragraph concerns sample results of mechanical tests carried out on the fabricated elements that show the possible application of the method particularly in the aircraft industry. The hardness of the cold formed element increased more than twice after 70% reduction in cross section in a single tool movement. In the longer term perspective laser assisted metal spinning could reduce the costs and improve the properties of the currently used aircraft engine parts by eliminating intermediate annealing. Key words: metal spinning, shear forming, aircraft materials, Inconel 625.1. INTRODUCTION The process for metal spinning has been known since ancient times. In its kinetics, the process is derived from craft techniques used in pottery. The rotary element is formed by the pressure of the tool (rollers) rotating around its own axis, reproducing the final shape of the product on the mandrels (rotating form). Processing is continuous; its advantage is the possibility of forming complex axisymmetric shapes. Additionally, a large number of control parameters allow for a wide scope in controlling not only the dimensi[...]

 Strona 1