Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Jeżewski"

System do pomiaru parametrów energetycznych promieniowania laserowego DOI:10.15199/13.2017.8.6


  Rozwój technologii optoelektronicznych, w tym szczególnie laserowych umożliwia coraz szersze ich zastosowania. Obecnie stosuje się je w ochronie środowiska, w przemyśle, w medycynie oraz w systemach bezpieczeństwa. Parametry energetyczne należą do jednych z najważniejszych wielkości fizycznych charakteryzujących promieniowanie laserowe. W wielu zastosowaniach do pomiaru energii i mocy generowanego promieniowania są wykorzystywane mierniki wyposażone w odpowiednią głowicę pomiarową. W przypadku laserów o dużych mocach szczytowych i gęstościach energii, dobór odpowiedniego zestawu pomiarowego jest szczególnie ważny. Wiąże się z tym duże prawdopodobieństwo uszkodzenia elementu toru pomiarowego. Dlatego należy zastosować odpowiednie metody i przyrządy pomiarowe, które zminimalizują prawdopodobieństwo uszkodzenia i zagrożenia dla ludzi. Mogą być stosowane głowice pomiarowe absorpcyjne oraz transmisyjne. Głowice absorpcyjne są umieszczane na końcu toru propagacji mierzonej wiązki laserowej, natomiast transmisyjne w torze tej wiązki. Składają się one z detektora promieniowania optycznego i zoptymalizowanego niskoszumowego przedwzmacniacza. W głowicach absorpcyjnych mogą być stosowane detektory termiczne i fotonowe. Wyniki pomiarów są uzyskiwane w drodze przetwarzania sygnału elektrycznego otrzymanego z detektora [1, 2]. W projekcie systemu pomiarowego uwzględniono wymagania normy PN-EN ISO 11554, która dotyczy badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej [3]. System umożliwia pomiar mocy i energii promieniowania laserowego w torze wiązki. Składa się on z układu optycznego, zestawu głowic pomiarowych oraz cyfrowego syste[...]

 Strona 1