Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"A. Stańczak"

Ochrona rąk przed chemikaliami

Czytaj za darmo! »

Podczas wielu wypadków przy pracy stosowane rękawice, mające chronić przed działaniem chemikaliów, zawiodły. Jest to poważny problem, gdyż często kontakt z chemikaliami połączony jest z zagrożeniem życia lub ciężkimi, nieodwracalnymi uszczerbkami na zdrowiu. Niestety, urazy spowodowane chemikaliami nie we wszystkich wypadkach podlegają samodiagnozie osoby narażonej. Często dopiero po lat[...]

Rękawice dla górnictwa

Czytaj za darmo! »

O zagrożeniach występujących w górnictwie nie trzeba nikogo przekonywać; zagrożenia mechaniczne, chemiczne, zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego - to tylko niektóre z nich. Ogromne środki finansowe inwestowane w modernizację stanowisk pracy sprawiają, że praca górnika staje się lżejsza, łatwiejsza i bezpieczniejsza. Bezpieczeństwo pracy poprawia także wzrost świadomości górniczych słu[...]

Utylizacja kolagenu z odpadów skór garbowanych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu metod utylizacji odpadów skór nie garbowanych i garbowanych. Zagospodarowanie odpadów nie garbowanych jest względnie proste. Natomiast utylizacja odpadów garbowanych, które ze względu na 3-5-proc. zawartości soli chromu(III) należą do grupy odpadów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego, jest rozwiązana tylko w niewielkim stopniu. A review with 34 refs. [...]

Rozszerzenie algorytmu przydziału zasobów o agregację nośnych (CA). DOI:10.15199/59.2015.8-9.44


  Agregacja nośnych (ang. Carrier Aggregation) to istotna część wydania dziesiątego specyfikacji 3GPP. Przy okazji jest to nieodłączny składnik zestawu mechanizmów, które umożliwią transformację w stronę systemów piątej generacji (5G). Dodatkowe kanały częstotliwościowe muszą być efektywnie wykorzystane. Skuteczne zarządzanie zasobami radiowymi to jeden z warunków koniecznych, by w pełni wykorzystać potencjał tej funkcjonalności. Artykuł ten ma na celu uwypuklenie różnorodnych wyzwań, jakim należy sprostać projektując systemy z agregacją nośnych. Dwie techniki przydziału zasobów zostały porównane, a zyski z zastosowania agregacji nośnych zostały podkreślone. 1. WSTĘP W ostatnich latach mamy do czynienia z niespotykanym wcześniej wzrostem zapotrzebowania na transmisję danych. Co więcej - potrzeba ta stymulowana jest nie tylko przez ludzi w coraz większym stopniu korzystających z usług wykorzystujących przesył danych, lecz także przez urządzenia działające autonomicznie (ang. Machine-Type Communication, MTC), wyposażone w moduły umożliwiające komunikację z siecią. W następstwie wspomnianych wyżej zjawisk coraz liczniejsze grono badaczy z całego świata mierzy się z wyzwaniem, w jaki sposób udoskonalić istniejące sieci, by sprostały rosnącym oczekiwaniom abonentów (zobacz [1]). Różnorodne rozwiązania są brane pod uwagę w tym zakresie. Część z nich skupia się na maksymalizacji efektywności widmowej systemu, inna grupa propozycji podkreśla konieczność zwiększenia pasma częstotliwościowego przeznaczonego dla tychże systemów transmisji danych. Technika agregacji nośnych (ang. Carrier Aggregation, CA) należy właśnie do tej drugiej grupy rozwiązań. Została ona zaproponowana w wydaniu dziesiątym specyfikacji 3GPP (3GPP Release 10, [2]) i polega na łączeniu (agregowaniu) kanałów celem wykorzystania ich do transmisji dla jednego użytkownika. Mechanizm CA został przewidziany dla łącza w dół (ang. Downlink, DL) jak i dla łącza w górę ([...]

USŁUGA TRANSLACJI NAZW DLA APLIKACJI W SIECI TAKTYCZNEJ ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI - KONCEPCJA I REALIZACJA DOI:10.15199/59.2017.8-9.42


  System nazw domenowych (ang. Domain Name Service, DNS), to złożony system serwerów, protokołów komunikacyjnych oraz usługa, która umożliwia przekształcanie mnemonicznych (łatwych do przyswojenia przez człowieka) nazw urządzeń i usług dołączonych do Internetu na adresy wymagane przez urządzenia sieciowe. Podobne zastosowanie DNS ma miejsce w sieciach * Prezentowane wyniki uzyskane w ramach prac projektu TACTICS EDA B 0980 GP taktycznych IP, gdzie również bardziej praktyczne jest posługiwanie się nazwami niż adresami numerycznymi poszczególnych węzłów. Dostępnych jest wiele implementacji internetowej usługi translacji nazw - zarówno komercyjnych, jak i otwartych (ang. open source). Reprezentatywnymi przykładami są: oprogramowanie BIND (aktualnie w wersji 9), Microsoft DNS, CISCO Network Registrar, Unbound, NSD i wiele innych. Oprogramowanie to zapewnia funkcje zebrane w szeregu dokumentów RFC, mających na celu zapewnienie jednolitego interfejsu dla tej usługi i interoperacyjności między różnymi producentami oprogramowania DNS [6] i powiązane RFC. Zgodność ze specyfikacją IETF może być zarówno zaletą, jak i wadą: w przypadku sieci komercyjnych pozwala na dobór implementacji na podstawie wymagań funkcjonalnych, bez zbytniego przywiązania do producenta danego oprogramowania, a w kontekście sieci taktycznych oznacza mniejszą elastyczność w dostosowaniu danego oprogramowania do indywidualnych potrzeb tego środowiska. W ramach prowadzonego projektu TACTICS wymagania w stosunku do usługi translacji nazw odnosiły się do obsługi mobilności węzłów i wielokrotnego dowiązania do sieci (tzw. multi-homing) oraz dopasowania do architektury zorientowanej na usługi (ang. Service Oriented Architecture, SOA). Z tego też względu została zaproponowana nowa usługa translacji nazw - TACTICS Name Service (TNS), zdefiniowana jako komponent z interfejsem usługi, gotowym do wykorzystania przez pozostałe usługi funkcjonalne w ramach systemu TACTI[...]

 Strona 1  Następna strona »