Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Martin Kroc"

Eksperymentalna weryfikacja właściwości betonów lekkich narażonych na działanie wysokiej temperatury DOI:10.15199/33.2015.07.15


  Obudowy tuneli drogowych są nadal projektowane z zastosowaniem betonu zagęszczonego. W ramach projektu realizowanegowRCz prowadzone są badaniamające na celu ocenę możliwości zastosowania betonu lekkiego dla tychże konstrukcji, pod warunkiem że będą spełniać wymagania odporności ogniowej. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnej części projektumającej na celu ocenę właściwości betonu lekkiego narażonego na działanie wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: obudowa tunelu, beton lekki, odporność na ogień.Kruszywo lekkie oraz betony lekkie produkowane na jego bazie są coraz powszechniej stosowane w budownictwie, również w konstrukcjach nośnych. W przypadku zastosowania w konstrukcjach zapewniających funkcjonalność obiektów narażonych na ryzyko pożaru, konieczna jest ocena odporności ogniowej elementów wykonanych z takich materiałów. Wramach projektuTAČRTA02010488 pt. Konstrukcje ognioodporne w budowlach tunelowych z zastosowaniem kruszywa lekkiego Liapor przeprowadzono w Instytucie Kloknera Uniwersytetu Technicznego w P[...]

 Strona 1