Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BERNARD de GALABERT"

Zakończyła się era ropy naf towej - możliwości dla pr zemysłu celulozowo-papierniczego?


  "Biogospodarka" jest nowym sloganem w kręgach tworzących politykę. Co się kryje za tym określeniem? Czy spowoduje, że Europa wróci na mapę przodujących gospodarek? Czy wdrażane obecnie rozwiązania są dostosowane do rozwoju biogospodarki? Od ery ropy naftowej do ery bio. Musimy pozbyć się ropy naftowej zanim ona nas opuści. Prognozy Klubu Rzymskiego, zapowiadające spadek dostępności ropy naftowej może jeszcze nas nie dotknęły, ale wiele wskazuje na to, że już najwyższy czas zwrócić się w inną stronę. Zrozumieli to właściwie patrzący w przyszłość polityczni decydenci, którzy zaproponowali, aby Unia Europejska utorowała drogę do nowej gospodarki, opartej na odnawialnych zasobach naturalnych. Biogospodarka obejmuje zrównoważoną produkcję odnawialnych zasobów i ich przetwarzanie na pożywienie, karmę dla zwierząt, włókna, materiały, chemikalia i energię w wyniku wykorzystania wydajnych i innowacyjnych technologii. Zasoby odnawialne, które mogą wnieść wkład do biogospodarki, to zasoby rolnicze i leśne, a także odpady, które mogą być pozyskiwane z "wielkomiejskich pól" oraz "wielkomiejskich lasów". Niektóre gałęzie przemysłu, w szczególności sektor celulozowo-papierniczy,już aktywnie zaangażowały się w biogospodarkę. Jednak w umysłach Europejczyków jest jeszcze wiele wątpliwości odnoszących się do tej nowej koncepcji. Czy nie możemy już dziś wytwarzać paliw transportowych o wysokiej sprawności z materiałów lignocelulozowych, używać zapachu waniliny pochodzącej z drewna do żywności i kosmetyków, zastąpić tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców kopalnych tworzywami na bazie kukurydzy, buraków cukrowych lub drewna? Wkład w reindustrial izację Europy? W czasie ostatnich kilkudziesięciu lat kondycja europejskiego przemysłu pogarszała się niemal w sposób ciągły. Podczas gdy w połowie la[...]

 Strona 1