Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA SMAGOWICZ"

Epoksydowanie oleju rzepakowego nadkwasami

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ parametrów technologicznych na epoksydowanie oleju rzepakowego (OR) za pomocą kwasu nadmrówkowego, nadoctowego i nadpropionowego, otrzymywanych in situ w reakcji 30-proc. nadtlenku diwodoru i odpowiedniego kwasu karboksylowego (KK) oraz kwasu siarkowego jako katalizatora. Ustalono wpływ ilości katalizatora, temperatury, stosunku molowego nadtlenku diwodoru do OR, stosunku molowego kwasu octowego lub mrówkowego do OR, intensywności mieszania i czasu reakcji na przebieg reakcji mierzony zmianami liczby jodowej i epoksydowej. W oparciu o liczbę jodową i epoksydową obliczano konwersję OR, wydajność OR oraz selektywność przemiany do oleju epoksydowanego w odniesieniu do oleju ulegającego przemianie. Rapeseed oil was epoxidized with peracids formed in situ in reac[...]

 Strona 1