Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Kulejewski"

Szacowanie czasu wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania czynników ryzyka DOI:10.15199/33.2018.10.16


  Na czas wykonania robót budowlanych wpływają różne czynniki ryzyka. Niepewność ich zaistnienia przekłada się na niepewny charakter czasu wykonania samych robót budowlanych [3]. Należy dodać, że ta niepewność nie jest pochodną braku wiedzy, lecz wynika z faktu, że przy szacowaniu czasu wykonania roboty budowlanejmamy do czynienia z rozrzutem możliwych wyników [2]. Obecnie, do szacowania czasu wykonania robót budowlanych, stosowane są niedeterministyczne metody, które dla poszczególnych czynników ryzyka najczęściej uwzględniają częstość ich występowania oraz wpływ na czas wykonania roboty budowlanej. Jedną z wad takiego podejścia jest niewystarczające uwzględnienie interakcji pomiędzy czynnikami ryzyka. To może powodować zarówno wzmocnienie (przez czynniki ryzyka zakwalifikowane jako zagrożenia), jak i osłabienie (przez czynniki ryzyka zakwalifikowane jako szanse) działania bodźca determinującego długość czasu wykonywania roboty budowlanej. Podejście uwzględniające wzajemne oddziaływanie pomiędzy czynnikami ryzyka jest już szeroko stosowane chociażby w naukach medycznych czy społecznych. W artykule przedstawiono wstępną koncepcję uwzględnienia interakcji pomiędzy czynnikami ryzyka w modelu matematycznym służącym do szacowania czasu wykonywania robót budowlanych. Wpływ czynników ryzyka Metody stosowane podczas zarządzania projektami budowlanymi najczęściej zalecają ocenę czynników ryzyka w oparciu o dwa podstawowe parametry charakteryzujące: częstość występowania (prawdopodobieństwo zmaterializowania) oraz wpływ na końcowy efekt przedsięwzięcia (skutek) [1, 6]. Niemniej, w obliczu coraz bardziej skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjno- -budowlanych [4] zachodzi konieczność uwzględniania kolejnych parametrów. Wpiśmiennictwie znane są już prace dodatkowo uwzględniające zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia czy tzw. bliskość czynnika ryzyka, czyli przedział czasowy, w którym może się on zmaterializować.[...]

 Strona 1