Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Nazarczuk"

Jak szybko i poprawnie wykonać pionowe izolacje przeciwwilgociowe ze szlamów mineralnych i mas bitumicznych


  Od ponad 11 lat firma Tikal Polska zajmuje się wprowadzaniem na polski rynek nowych technologii związanych z wąską dziedziną izolacji przeciwwilgociowych. Ponad 900 klientów z całego kraju daje nammożliwość śledzenia aktualnej sytuacji na tym rynku. Pozytywnym trendem ostatniego roku jest wzrost liczby firm, które decydują się na przejście z ręcznej metody nakładania izolacji na natrysk maszynowy. Trend ten jest po części wymuszany przez rynek - wiele firm ucierpiało z powodu strat spowodowanych roszczeniami wynikłymi ze źle wykonanych izolacji przeciwwilgociowych. Ponadto wkład pracy na poprawne ręczne ułożenie 1 m2 izolacji ściany czy stropu, to ok. kilkunastu minut. Tymczasem ceny spadają, terminy wykonania skracają się... Ten sam materiał, podczas poprawnego natryskiwania, sam wciska się głęboko w strukturę powierzchni, a wybór odpowiedniej dyszy pozwala łatwo uzyskać wymaganą grubość warstwy. Należy dodać, że za pomocą dobrze dobranego profesjonalnego sprzętu w minutę można bez problemu nanieść poprawnie ponad 4 m2 izolacji. Potrzebne jest jednak bardzo dokładne ustawienie następujących parametrów: - sposób i czas mieszania materiału; - stałe ciśnienie i odpowiedni stosunek podawanej wody do spoiwa; - ilośćmieszanegomateriału w jednostce czasu - np. kg czy l/min; - ilość podawanego materiału - np. l/min; - średnica węży podających i aplikujących; - kształt pistoletu bądź lancy natryskowej, dobór przedłużenia; - rodzaj i średnica dyszy; - zmienne ciśnienie podawanego materiału (1,5 - 50 barów); - stała ilość podawanego powietrza (średnio 220 - 350 l/min), - zmienne ciśnienie podawanego powietrza wspomagającego natrysk (0,5 - 6 barów). Decyzja o zakupie sprzętu powinna być poprzedzona odpowiednim doborem: rodzaju i wydajności pompy podającej; specjalnego pistoletu [...]

 Strona 1