Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK ŁASKI"

Właściwości elastomerów poliuretanowych przewidzianych do zastosowania jako rdzeń polimerowy w elementach warstwowych typu SPS

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań syntezy i właściwości lanych elastomerów uretanowych przeznaczonych na rdzeń polimerowy w układach warstwowych stalowo-polimerowych SPS (sandwich plate system). Poliuretany syntetyzowano metodą prepolimerową z diizocyjanianu MDI oraz oligoestroli o różnej budowie i ciężarze cząsteczkowym. Prepolimery przedłużano, za pomocą glikoli, amin lub mieszaniny związków, [...]

Poliuretanowo-stalowe konstrukcje sandwiczowe typu SPS

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymywania oraz wyniki badań wytrzymałościowych zrealizowanych w próbach jednoosiowego zginania elementów warstwowych stalowo-poliuretanowych jako konstrukcje SPS (sandwich plate system). Poliuretany syntetyzowano metodą prepolimerową z diizocyjanianu MDI oraz oligoestroli o różnej budowie i ciężarze cząsteczkowym. Prepolimery przedłużano za pomocą małocząsteczkowyc[...]

 Strona 1