Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Miłosława Bożentowicz"

Julian Ignaczak (1930-2016) - Członek Honorowy SEP DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 8 września zmarł nasz Kolega - członek Oddziału Warszawskiego SEP. Julian Ignaczak urodził się w 1930 r. w Strugienicach w powiecie łowickim. W 1954 r. uzyskał tytuł inżyniera elektryka na Politechnice Łódzkiej i rozpoczął pracę (z nakazu) w Zakładzie Sieci Elektrycznych Pruszków, przemianowanym później na Zakład Energetyczny Warszawa-Teren (ZEWT). W 1962 r. otrzymał tytuł magistra na Politechnice Warszawskiej. W ZEWT do 1974 [...]

Ryszard Renald Nodzyński (1925-2016) DOI:

Czytaj za darmo! »

15 grudnia 2016 r. odszedł od nas kol. Ryszard Renald Nodzyński urodzony 4 czerwca 1925 r. w Zieleńcu, z zawodu inżynier mechanik elektryk, wieloletni pracownik sektora energetycznego, członek Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1956 r., Zasłużony Senior, któremu w 2016 r. przyznano Szafirową Odznakę Honorową SEP, której niestety, nie zdążono Mu wręczyć. Przez wiele lat pracował na kierowniczych stanowiskach, w tym na stanowis[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Mgr inż. Lech Bożentowicz (1934-2017) DOI:

Czytaj za darmo! »

Lech Bożentowicz urodził się 23 września 1934 r. w Warszawie. Ukończył liceum ogólnokształcące im. Stefana Batorego a następnie Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, uzyskując 17 kwietnia 1957 r. dyplom magistra inżyniera elektryka ze specjalnością sieci elektryczne - podobnie jak Jego ojciec. 4 maja 1956 r. rozpoczął pracę w Zarządzie Energetycznym Okręgu Centralnego, który zmienił nazwę na Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, a w dalszych latach na Centralny Okręg Energetyczny. Przez ponad 16 lat pracował w biurze projektowo-konstrukcyjnym, przekształconym w międzyczasie w Wydział Studiów i Rozwoju na stanowiskach od projektanta do głównego specjalisty. W tym czasie (w 1963 r.) uzyskał uprawnienia budowlane do pr[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Kol. Stanisław Krakowiak (1922-2017) DOI:

Czytaj za darmo! »

Urodził się 8 maja 1922 r. w Warszawie i tu spędził dzieciństwo i młodość. Wojna zastała Go z rodzicami pod Warszawą, do której wrócił w roku 1950. Średnie wykształcenie zdobył w gimnazjum im. gen. Jasińskiego na Pradze. Już w czasie wojny ukończył Szkołę Elektryczną II stopnia (d. Wawelberga i Rotwanda), uzyskując tytuł technika elektryka. Po czym rozpoczął studia wyższe w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej na Wydziale Elektrycznym w Warszawie, uzyskując absolutorium w 1944 r. Po wojnie złożył pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1947 r. tytuł magistra inżyniera elektryka. Praktykę odbył w czasie wojny w Fabryce Dźwigów Osobowych Gronowskiego i w Elektrowni Tramwajowej w Warszawie, a bezpośrednio po wojnie - w fabryce f. ASEA w Vesteras w Szwecji. W 1959 r. przedłożył i obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Promotorem był prof. K. Kopecki. Pracę zawodową podjął w Elektrowni Warszawskiej w Dziale Technicznym w 1945 r. Po półtora roku przeniesiono Go do Centralnego Zarządu Energetyki do Działu Technicznego na stanowisko inspektora współpracy elektrowni, a następnie pod koniec 1947 r. do nowo utworzonego (w ramach CZE) G[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Tadeusz Uczciwek (1932-2018) DOI:

Czytaj za darmo! »

Z żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela Tadeusza Uczciwka, wieloletniego członka Oddziału Warszawskiego SEP.Tadeusz Uczciwek urodził się 10 sierpnia 1932 r. w Łowiczu. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Drugi tytuł magistra uzyskał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w 1979 r. Pracował jako inspektor w Zakładach Energetycznych Okręgu Centralnego, a następnie w Zakładach Mechanicznych Ursus jako: energetyk zmianowy, dyspozytor energii, kierownik służby utrzymania. Od 1970 r. pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Elektronicznego UNITRA jako zastępca dyrektora ds. inwestycji i utrzymania ruchu. Po likwidacji przedsiębiorstwa w 1991 r. aż do przejścia na emeryturę był zastępcą dyrektora w USP International - Przedsi[...]

Ograniczanie przerw w dostawie energii elektrycznej poprzez sterowanie łącznikami w napowietrznej sieci SN

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto próbę wypracowania optymalnej pod względem ekonomicznym i technicznym (ruchowym) koncepcji wyposażenia sieci średnich napięć w urządzenia, które pozwolą na jej uelastycznienie pod kątem zmniejszania skutków zakłóceń i awarii, a co za tym idzie - na minimalizację przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców terenowych oraz maksymalne ograniczenie obszarów objętych [...]

 Strona 1