Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamila Szudera-Kończal Katarzyna Czaczyk"

Zagrożenia związane z obecnością w żywności bakterii z rodzaju Clostridium DOI:10.15199/65.2019.3.2


  Bakterie z rodzaju Clostridium towarzyszą ludzkości już od bardzo dawna. Pierwsze doniesienie na ich temat pojawiło się ok. roku 430-370 przed naszą erą za sprawą Hipokratesa. W swojej książce zatytułowanej "Epidemie III" (ang. Epidemics III) opisał on chorobę, która diagnozowana była jako zgorzel gazowa, a wywoływała ją bakteria Clostridium histolyticum [32]. Opis innej, dobrze dziś poznanej choroby, tężca, pojawił się natomiast w roku 1824 w dziele "Esseys on the Anatomy and Philosophy of Expression Charlesa Bella" [32]. Kolejnym przełomowym wydarzeniem związanym z bakteriami z rodzaju Clostridium było opisanie w 1861 roku przez Louisa Pasteura mikroorganizmu zdolnego do wzrostu bez obecności tlenu, co w ówczesnych czasach stanowiło ogromną sensację. Pasteur nazwał tę bakterię Vibrion butyrique ze względu na główny produkt jej fermentacji - maślan, a ponadto wprowadził termin "beztlenowy" do określania życia bez wolnego tlenu. Mikroorganizm ten został 20 lat później nazwany Clostridium butyricum przez polskiego mikrobiologa Adama Prażmowskiego. Nazwa ta funkcjonuje do dziś [11]. Bakterie z rodzaju Clostridium są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym (występują między innymi w kurzu, glebie, wodzie, osadach dennych oraz przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt) [33]. Kolonizują zarówno surowce roślinne, jak i zwierzęce, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zwiększenie w ostatnich latach spożycia produktów o małym stopniu przetworzenia spowodowało wzrost liczby epidemii chorób pokarmowych wywoływanych m.in. przez bakterie z rodzaju Clostridium [4]. Dlatego też obecnie wiele badań naukowych poświęconych jest pracy nad metodami skutecznej eliminacji Clostridium z gotowych produktów spożywczych [13, 19, 39]. Pomimo że bakterie należące do Clostridium spp. kojarzą się głównie z chorobotwórczością, to ich znaczna aktywność biochemiczna czyni je przydatnymi w wielu gałęziach przemysłu (m.in. do produkcji ditlenk[...]

 Strona 1