Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Czuchra"

Analiza impedancji wejściowej pojazdu trakcyjnego w aspekcie zakłóceń w sieci trakcyjnej DOI:10.15199/74.2019.3.2


  Największy wpływ na impedancję wejściową pojazdów trakcyjnych mają elementy indukcyjne i pojemnościowe zamontowane w obwodach wejściowych. Współczesne pojazdy trakcyjne z przekształtnikami statycznymi mają zawsze filtr wejściowy. Filtr ten umożliwia współpracę bezpośrednią przekształtnika z siecią trakcyjną. Pojemność filtru powinna gwarantować możliwość odbioru co najmniej połowy energii z kondensatora przez odbiornik [2].Kondensator ten połączony jest z dławikiem, który "odcina" układ napędowy od sieci trakcyjnej. Ze względu na wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości harmonicznych w sieci trakcyjnej, oddziaływujących na układy sterowania ruchem, filtry te mają o wiele bardziej skomplikowaną strukturę i większe parametry niż wynikające z potrzeby impulsowego poboru prądu przez przekształtnik [1]. Wartości minimalne impedancji, które obowiązują w niektórych krajach wprowadzone są w celu ograniczenia harmonicznych generowanych przez podstacje trakcyjne obciążone lokomotywą przekształtnikową [3, 4]. W artykule przedstawiono przykładowy filtr wejściowy dla wybranego pojazdu trakcyjnego. Została wyznaczona w sposób symulacyjny impedancja wejściowa dla biegu jałowego oraz impedancja wejściowa z przeprowadzonych pomiarów. Następnie przeprowadzono analizę impedancji z pełnego przejazdu (wszystkie fazy pracy pojazdu) dla wybranych częstotliwości wykonaną w aspekcie zakłóceń w sieci trakcyjnej. Wyznaczenie impedancji wejściowej pojazdu trakcyjnego - na podstawie sy[...]

 Strona 1