Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA NITKIEWICZ"

Analiza energetyczno-środowiskowa lokalnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego niskotemperaturowe geotermalne źródło energii DOI:10.15199/9.2019.3.1

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu i promocji geotermii niskotemperaturowej. Dotyczy to zarówno geotermii płytkiej w postaci gruntowych wymienników ciepła, jak również wód powierzchniowych oraz wód geotermalnych pozyskiwanych z otworów wydobywczych głębokich (2000-3000 m) oraz płytkich (ok. 500 m). Ze względu na niską temperaturę, wykorzystanie wód w celach grzewczych jest możliwe przez zastosowanie pomp ciepła. Dynamiczny rozwój technologii pomp ciepła oraz ciągłe prace mające na celu poprawę efektywności energetycznej tych urządzeń, przyczyniają się do wzrostu zainteresowania systemami niskotemperaturowymi. Jak podaje EurObserv’ER [2] obecnie w Europie pracuje ponad 1,5 miliona instalacji z geotermalnymi pompami ciepła (GSHP), zarówno z wymiennikiem poziomym, pionowym, jak i wykorzystującymi wody powierzchniowe, rzeki oraz jeziora. Dynamiczny rozwój instalacji z pompami ciepła jest mocno związany z promocją odnawialnych źródeł energii, głównie 84 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/3 (2019) przez wsparcie finansowe takich inwestycji. Duży wpływ na wzrost zainteresowania wykorzystaniem niskotemperaturowych źródeł ciepła ma także polityka energetyczna prowadzona w sektorze budowlanym. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków przez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, pozwala na zastosowanie niskiej temperatury czynnika grzewczego m.in. w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zastosowania sprężarkowych pomp ciepła, gdzie współczynnik efektywności energetycznej wzrasta wraz z obniżeniem temperatury pracy instalacji ogrzewania. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na możliwość wykorzystania pomp ciepła dużej mocy (od 150 kW do kilku MW) w instalacjach przemysłowych, odzyskiwania ciepła z procesów technologicznych, oczyszczalni ścieków oraz w ciepłownictwie. Wykorzystanie pomp ciepła w istniejących układach ciepłowniczych m[...]

 Strona 1