Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KACPER JERMACZ"

Badania eksperymentalne stężenia tlenków węgla w warsztacie samochodowym DOI:10.15199/9.2019.1.5


  1. Wstęp Instalacje wentylacyjne lub klimatyzacyjne sterowane są najczęściej w zależności od temperatury wewnętrznej lub wilgotności powietrza. Stężenie dwutlenku węgla, pomimo tego, że CO2 jest uważany za zanieczyszczenie i uwzględniany jest w bilansie zanieczyszczeń, to nie jest sygnałem sterowania instalacją wentylacyjną. O wiele groźniejsze wydaje się jednak brak bieżącej kontroli przez systemy regulacyjno- pomiarowe, zawartości w powietrzu tlenku węgla, który jest substancją niezwykle toksyczną. Tlenek węgla wiążąc się z hemoglobiną tworzy COHb; jest to związek, który zmniejsza zdolność przenoszenia tlenu przez krew oraz osłabia uwalnianie tlenu z hemoglobiny do otaczających tkanek. Są to główne przyczyny niedotlenienia tkanek spowodowane przez CO występujący w niewielkich stężeniach. W większych stężeniach CO wiąże się z białkami żelazoporfiryny oraz z białkami w mitochondrium. W celu ochrony niepalących osób w średnim wieku oraz osób starszych z wykrytą lub niezdjagnozowaną chorobą wieńcową przed ostrymi niedokrwiennymi atakami serca, a także w celu ochrony przed skutkami niedotlenienia płodów niepalących kobiet będących w ciąży WHO [1], zaleca aby poziom COHb we krwi nie przekraczał 2,5%. W tabeli 1 zestawiono wartości stężenia tlenku węgla w powietrzu oraz czas jego wdychania zapewniające spełnienie tego zalecenia. Jak widać polskie wymagania [10] są bardziej liberalne niż zalecenia WHO [1], gdyż dopuszczalne wartości stężenia CO w powietrzu wewnętrznym mogą spowodować przekroczenia dopuszczalnej wartości COHb tj. 2,5%. Jeszcze ostrzejsze wymagania obowiązują w Niemczech [3], gdyż stężenie wyrażone w 30 ppm odpowiada stężeniu 35 mg/m3 w warunkach normalnych (1013,25 hPa i T = 273,15K). Wartości dopuszczalnego stężenia CO obowiązujące w USA ‒ wg normy ASHRAE [2] odpowiadają stężeniu 58,28 mg/m3 w warunkach normalnych. Obowiązują one w środowiskach przemysłowych [2] i jak widać są to najwyższe wartości stęż[...]

 Strona 1