Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamila Dydlińska"

Wpływ mody fikacji powierzchni tytanu (Grade 4) oraz stopu Ti6Al7Nb na zwilżalność i energię powierzchniową DOI:10.15199/67.2016.5.6


  W pracy przedstawiono wyniki badań chropowatości, zwilżalności oraz energii powierzchniowej tytanu (Grade 4) oraz stopu Ti6Al7Nb o zróżnicowanej modyfikacji powierzchni. Odpowiednio przygotowane próbki poddano szlifowaniu na papierze o ziarnistości 1200, polerowaniu mechanicznemu zawiesiną diamentową i jako etap końcowy zawiesiną SiO2. Następnie podzielono je na grupy i część z nich dodatkowo poddano sterylizacji parowej oraz 28-dniowej ekspozycji na roztwór Ringera. Do badań wykorzystano profilometr stykowy Surtronic 3+ firmy Tylor&Hobson i goniometr SURFTENS UNIVERSAL firmy OEG. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono różnice w wartościach chropowatości oraz zwilżalności i energii powierzchniowej w zależności od badanej powierzchni. Uzyskane wartości należą do grupy wyznaczanych parametrów, które są istotne podczas doboru sposobu przygotowania powierzchni do zastosowań na implanty zarówno ortopedyczne, jak i stomatologiczne. Słowa kluczowe: cpTi (Grade 4), stop Ti6Al7Nb, chropowatość, zwilżalność Influence of surface modification of titanium (Grade 4) and Ti6Al7Nb alloy for the wettability and surface energy The study presents the results of surface roughness, wettability and surface free energy of titanium (Grade 4) and Ti6Al7Nb alloy of various surface modification. Properly prepared samples were submitted to grinding on paper grit 1200, mechanical polishing using slurry of diamond and as a final step SiO2 suspension. Afterwards samples were divided into groups and some of them additionally subjected to steam sterilization and 28 day exposure to Ringer’s solution. The profilometer Surtronic 3+ of Taylor & Hobson and goniometer SURFTENS UNIVERSAL by OEG were used in the studies. Based on the study there were differences in the values of roughness and wettability and the surface free energy depending on the test surface. The values obtained are the group of determined parameters, which are important in the selection of surfac[...]

 Strona 1