Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ali Al-Zubiedy"

Aktywne monitorowanie rozdrabniania biomateriałów DOI:10.15199/62.2018.2.13


  Aktywne monitorowanie przetwarzania maszynowego i jego produktów jest domeną przemysłu, zaawansowaną pod względem optymalizacji, innowacji ukierunkowanych na modernizację procesów oraz stosowanych urządzeń, co wywiera pozytywny wpływ na środowisko, w szczególności zaś na jego zasoby. Postęp w dziedzinie inżynierii produkcji odzwierciedla również zastosowanie metod sztucznej inteligencji w procesach technologicznych produkcji chemicznej, spożywczej i mineralnej1-5). Obecny postęp w zakresie automonitorów i monitorowania aktywnego opartego na systemach poznawczych jest z pewnością niewystarczający do rozważań nad wdrożeniami, które całkowicie zawładnęłyby poznaniem, tworzeniem i badaniami nad zmiennymi procesowymi w rzeczywistych zastosowaniach przemysłowych1, 6-8). Architekturę systemów agentowych, z którą najlepiej idą w parze koncepcja monitorowania aktywnego, a dalej struktura poznawczego systemu sterowania, wykorzystuje się w inżynierii oprogramowania9-11). Celem badania było dostarczenie opisu, analizy i oceny rozwiązania technologicznego, które można wdrożyć celem przeprowadzenia samoorganizującego się procesu w sposób wydajny i niezawodny, jak również celem wytworzenia najwyższej jakości produktu rozdrabniania materiałów ziarnistych (ziaren ryżu) do celów energetycznych. An active monitoring of machinery process and product is a domain of industry, advanced in terms of optimization, modernization, innovation and equipment, which has a positive influence on the environment and especially on its resources. The progress in manufacturing engineering is also reflected by application of artificial intelligence methods in technological processes of chemical, food and mineral manufacturing1-5). Current advancement of auto-monitors and active monitoring based on cognitive systems is certainly insufficient to consider implementations that would completely take over the research, cognition and creation of the process variables in re[...]

 Strona 1