Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"CEZARY JASIŃSKI"

Szybka ocena luzu w procesie wykrawania z wykorzystaniem techniki wizyjnej DOI:10.15199/148.2018.3.3


  Wykrawanie jest jednym z częściej wykorzystywanych procesów obróbki plastycznej blach. Pozwala na otrzymanie płaskiego przedmiotu o dowolnym kształcie lub wyrobu z otworami o wybranych kształtach, wymiarach i rozmieszczeniu. Wykrawanie przeprowadzane jest najczęściej z wykorzystaniem pras, na których umieszczane są narzędzia w postaci stempla oraz płyty tnącej o ostrych krawędziach tnących. Jednym z podstawowych parametrów wykrawania jest luz, który stanowi różnicę pomiędzy średnicą otworu w płycie tnącej a średnicą stempla. Zastosowany luz decyduje o przebiegu procesu wykrawania, wpływając na jakość powierzchni rozdzielenia materiału oraz geometrię blachy w rejonie wykrawania [1-3], (rys. 1). Zużywanie się narzędzi podczas operacji wykrawania powoduje zwiększanie się luzu pomiędzy narzędziami [4, 5]. Wraz ze wzrostem luzu wzrasta pochylenie powierzchni rozdzielenia w wykrojce oraz ażurze, jednocześnie zmniejsza się udział powierzchni błyszczącej, kosztem matowej. Ponadto, wzrasta wielkość zaokrąglenia na krawędzi wyrobu. Nieodpowiednia wartość luzu przyczynia się również do powstawania zadzioru, który często musi być usunięty w kolejnych operacjach technologicznych. W zależności od przeznaczenia danego wyrobu, powstawanie wymienionych wad może być niedopuszczalne. Z tego powodu ważna jest bieżąca ocena wielkości luzu w procesach wykrawania. Metoda szybkie[...]

 Strona 1