Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Adamczewski"

Prognozowanie wzrostu Listeria monocytogenes w mleku i śmietance


  Mikrobiologia prognostyczna stanowi dział mikrobiologii żywności, który może być przydatny w określeniu i ustaleniu zmian mikrobiologicznych zachodzących w produktach spożywczych oraz opisaniu ich za pomocą modeli matematycznych. Szacowanie wzrostu liczby komórek drobnoustrojów ma ogromne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W wyniku zmian w prawodawstwie europejskim wprowadzono kryteria mikrobiologiczne dla różnych grup produktów spożywczych i wybranych patogenów [8, 9]. Jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest analiza ryzyka. Proces ten, oprócz zarządzania ryzykiem i informowania o nim, składa się także z oceny ryzyka. Ocena ryzyka zdefiniowana w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady oznacza proces wsparty naukowo, składający się z czterech etapów: identyfikacji zagrożenia, charakterystyki niebezpieczeństwa, oceny ekspozycji i charakterystyki ryzyka. Artykuł 6 §2 tego rozporządzenia stanowi, że ocena ryzyka powinna opierać się na istniejących dowodach naukowych i być podejmowana w sposób niezależny, obiektywny i przejrzysty. Pozwala to na w pełni uzasadnione wykorzystanie mikrobiologii prognostycznej w procesie oceny ryzyka mikrobiologicznego, a tym samym możliwość wykorzystania tego narzędzia w analizie ryzyka [15]. Listeria monocytogenes, pałeczka z rodziny Enterobacteriaceae, wywołuje chorobę zwaną listeriozą. Objawy chorobowe osób zarażonych pałeczką Listeria zaczynają się od dolegliwości grypopodobnych, zapalenia węzłów chłonnych, spojówek, infekcji skórnych, zapalenia kości, szpiku i stawów, zapalenia pęcherzyka żółciowego. Rozwój choroby może skutkować zapaleniem wsierdzia, otrzewnej, żołądka, jelit, płuc, prowadząc do stanu zapalnego opon mózgowo- rdzeniowych, posocznicy oraz zakażeń okołoporodowych [3, 17]. W zależności od składu fizykochemicznego środowiska bakterie wykazują zdolność przeżycia, a nawet rozwoju w warunkach chłodniczych [2, 18[...]

 Strona 1