Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam WIĘCKO"

Zasady oświetlenia roweru determinowane jakością widzenia oraz wymogami prawnymi obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej DOI:10.12915/pe.2014.11.64

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zaobserwowano gwałtowny wzrost popularności użytkowania roweru jako środka transportu. Pojazd ten wykorzystywany jest w różnorodnych warunkach pogodowych oraz oświetleniowych, co między innymi wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Niniejszy artykuł zawiera analizę wymagań, dotyczących obowiązkowego wyposażenia roweru w sprzęt oświetleniowy, obowiązujących na terenie poszczególnych krajów UE. W artykule wykazano również istnienie wpływu zasad oświetlenia roweru i jakości widzenia na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, mierzone liczbą śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Abstract. In recent years it has been observed the rise in popularity of use of the bicycle in transportation. The user of the bicycle should be aware that in the EU countries, there are different rules in mandatory requirements for bicycle lighting equipment. The article contains an analysis of the requirements of the mandatory lighting bicycle equipment in different EU countries. The article also revealed the existence of the impact of bicycle lighting rules and quality of vison on the safety of road users, in particular country. (Bicycle lighting regulations determined by the quality of vision as well as the European Union legal requirements). Słowa kluczowe: rower, sprzęt oświetleniowy, lampy rowerowe, oświetlenie pozycyjne, elementy odblaskowe Keywords: bicycle, lighting equipment, bicycle lamps, headlamps, reflective elements doi:10.12915/pe.2014.11.64 Wstęp W 1885 r. John Kemp Starley skonstruował pierwowzór dzisiejszych rowerów tj. pojazd który nazwał "Rover Safety Cycle". Do konstrukcji tej, od lat 90 XIX wieku nie wprowadzono zasadniczych zmian, a jedynie wprowadzono szereg udoskonaleń mających na celu poprawę jakości jego użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników. Od początku istnienia pojazdów napędzanych mechanicznie, jak i za pomocą ludzkich mięśni, widziano potrzebę oświetlania drogi oraz pojaz[...]

 Strona 1