Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Żotkiewicz"

F2Tx - system optymalizacji światłowodowych sieci dostępowych DOI:10.15199/59.2015.2-3.11


  F2Tx to opracowany w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej komputerowy system optymalizacji światłowodowych sieci dostępowych FTTx realizowanych w technice PON. Automatyzuje on procesy planowania strategicznego oraz projektowania konfiguracji i wyposażenia światłowodowych sieci dostępowych o architekturze FTTH, FTTB i FTTC. Skraca on czas realizacji procesu projektowania, poszerzając zakres możliwych do przeprowadzenia na etapie tego projektowania analiz oraz umożliwiając zaprojektowanie znacznie tańszej w realizacji sieci, niż jest to możliwe bez użycia metod optymalizacji. F2Tx oparto na zaawansowanych algorytmach optymalizacji sieci, wykorzystujących modele i metody programowania liniowego całkowitoliczbowego i teorii grafów. Został on zaimplementowany z użyciem współczesnych narzędzi teleinformatycznych z dziedziny programowania matematycznego i baz danych. Komercyjną wersję systemu wdrożono pod nazwą FiNOS (Fiber Network Optimization System) w Orange Polska i jest ona wykorzystywana do projektowania sieci FTTx dla różnych miast, m.in. Warszawy. Pasywne sieci optyczne PON Technikę pasywnej sieci optycznej PON (Passive Optical Network) uznaje się za jedną z podstawowych technik realizacji sieci dostępowych następnej (nowej) generacji NGA (Next Generation Access), których główną funkcją jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do sieci abonentom sieci stacjonarnych oraz realizacja szerokopasmowych łączy transportowych pomiędzy stacjami bazowymi a węzłami brzegowymi sieci komórkowych (backhaul links). W technice PON pojedyncze optyczne zakończenie linii OLT (Optical Line Termination), pełniąc rolę terminala centralowego, jest połączone ze zbiorem wielu optycznych jednostek sieciowych ONU (Optical Network Unit), znajdujących się w lokalizacjach klienckich i pełniących rolę terminali klienckich (rys. 1). Wszystkie ONU są dołączone do OLT przy Artur Tomas zewsk i*, Mariusz Myc ek*, Michał Pióro*, Mateusz Żotk i[...]

 Strona 1