Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Jastrzębski"

Analityczne aspekty badania osadów ściekowych


  Powszechnie stosuje się wiele technik analitycznych do analizy metali ciężkich, wykorzystywanych w badaniach próbek stałych. Niewiele jest jednak prac, które dotyczą wyboru optymalnej metodyki badawczej pierwiastków śladowych w matrycy stałej, przykładowo w osadach ściekowych. Z uwagi na różnorodność tych procedur, stosuje się takie zabiegi jak: harmonizacja stosowanych metodyk, standaryzacja, optymalizacja. Celem niniejszej pracy było porównanie dwóch metod ekstrakcji sekwencyjnej - BCR (Community Bureau of Reference) i zoptymalizowanej BCR* do frakcjonowania Zn, Cd i Cr w kompostowanych osadach ściekowych. W pracy analizowano również wpływ czasu mineralizacji na stopień odzysku z próbki takich metali jak: kadm, chrom, i cynk. Procedura mineralizacji polegała na roztworzeniu badanego materiału w roztworze wody królewskiej przy jednoczesnym podgrzewaniu analitu w mineralizatorze mikrofalowym. Zawartość pierwiastków w badanych próbkach oznaczono za pomocą spektrometru absorpcji atomowej z atomizerem płomieniowym (FAAS).1. Wprowadzenie Do oceny potencjalnej biomobilności metali nie wystarczy tylko określenie całkowitej zawartości, lecz oznaczenie chemicznych form i stopnia skompleksowania tych pierwiastków z matrycą stałą [2, 3]. Aplikowane obecnie procedury ekstrakcji sekwencyjnej nie odzwierciedlają w sposób zadowalający rzeczywistej koncentracji, a szczególnie form występowania danego pierwiastka w próbce [1, 11, 12, 13, 14, 15]. Jedną z bardziej popularnych metod oznaczeń w ostatnich latach [4, 8, 9, 10] jest zaproponowany przez Community Bureau of Reference (Standards, Measurements and Testing Program) - BCR (tab. 1) [16, 17]. Większość metod oznaczania metali w próbkach środowiskowych stałych wymaga wstępnej obróbki przed analizą. Takie przygotowanie często musi zawierać etap rozpuszczania danego analitu [1]. Jest wiele różnych możliwości roztwarzania próbki. Niestety jednak w większości przypadków metody te okazują s[...]

 Strona 1