Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Griner"

Rozwój struktury wielofazowej stali typu C-Mn-Si-Al-Nb-Ti ze wzrostem odkształcenia plastycznego na zimno

Czytaj za darmo! »

Jednym z większych osiągnięć współczesnej metalurgii w zakresie opracowania nowoczesnych materiałów dla motoryzacji są stale o strukturze wielofazowej. Są to stale niskostopowe typu C-Mn-Si, C-Mn-Si-Al, C-Mn-Al, a ostatnio także C-Mn-Al-(Mo)-(Nb)-(Ti), składające się z miękkiej osnowy ferrytycznej, zawierającej wysepki bainityczno-austenityczne. Szczegółowe informacje odnośnie do projektowania składu chemicznego, metod wytwarzania blach, własności mechanicznych oraz technologicznych można znaleźć w pracach [1÷8]. Składnikiem strukturalnym mającym zasadniczy wpływ na zakres uzyskiwanych własności mechanicznych jest austenit szczątkowy o udziale od 5 do 15%. Stopniowa przemiana martenzytyczna metastabilnego austenitu szczątkowego podczas kształtowania technologicznego blach zapobiega lokalizacji odkształcenia w próbce w wyniku utrzymywania się wysokiej wartości wykładnika umocnienia odkształceniowego do dużych odkształceń równomiernych [3, 8÷10]. Pojawienie się w próbce szyjki, równoznaczne z lokalizacją odkształcenia, występuje, gdy wzrost naprężenia spowodowany zmniejszeniem przekroju poprzecznego próbki jest większy od przyrostu naprężenia spowodowanego umocnieniem odkształceniowym (kryterium Considere) [11]. W stalach z efektem TRIP (TRansformation Induced Plasticity) szybkość umocnienia odkształceniowego maleje wolniej niż w konwencjonalnych stalach głębokotłocznych oraz stalach typu HSLA, IF i DP [12]. W efekcie skutkuje to uzyskaniem dużej wartości wydłużenia równomiernego (Ar = 20÷25%) oraz wydłużenia całkowitego (A = 24÷30%) przy wytrzymałości na rozciąganie Rm od 600 do 900 MPa. Uzyskane własności mechaniczne, a w szczególności wydłużenie całkowite i równomierne stali, zależą od postępu przemiany austenitu w martenzyt, który jest ściśle związany ze stabilnością fazy γ, zależną z kolei od zawartości C w austenicie, wielkości i rozmieszczenia cząstek tej fazy, a także jej wytrzymałości i stanu naprężenia [13]. Sta[...]

 Strona 1