Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Miszewski"

GSM-R - dedykowany system łączności dla transportu kolejowego DOI:10.15199/59.2016.4.2


  Przedstawiono wdrażany obecnie w Polsce system bezprzewodowej łączności GSM-R, przeznaczony do transportu kolejowego, będący głównym elementem europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym ERTMS. Opisano podstawowe dokumenty standaryzacyjne, powstałe w ramach projektu EIRENE, regulujące wymagania, które musi spełniać sieć GSM-R, architekturę oraz główne usługi i funkcje sieci GSM-R. Zaprezentowano usługi, funkcje, architekturę oraz interfejsy podsystemu dyspozytorskiego FDS współpracującego z siecią GSM-R. Przedstawiono przykład implementacji systemu dyspozytorskiego przeznaczonego do sieci GSM-R - rozwiązanie DGT-FDS. Podano aktualny stan wdrożenia sieci GSM-R w Polsce. Słowa kluczowe: sieć GSM-R, kolej, ERTMS, EIRENE, system dyspozytorski, terminal FDS W ostatnich latach, w ramach licznych modernizacji infrastruktury polskich sieci kolejowych i dostosowania jej do standardów europejskich, wdrażane jest rozwiązanie systemu łączności komórkowej GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) przeznaczonego do zastosowania w transporcie kolejowym. Celem artykułu jest przedstawienie systemu GSM-R w kontekście standaryzacyjnym oraz usługowym, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności podsystemu dyspozytorskiego FDS (Fixed Dispatcher System) - podstawowego elementu dla funkcjonowania centrów sterowania ruchem kolejowym oraz komunikacji pomiędzy pociągami i dyspozytorami. System łączności GSM-R, obok systemu sterowania ruchem ETCS (European Train Control System), stanowi integralną część europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym ERTMS (European Rail Traffic Management System) - projektu wspieranego przez Unię Europejską zgodnie z Dyrektywą nr 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w UE. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie pełnej współpracy i ujednolicenie działania systemów zarządzania ruchem kolejowym, wykorzystywanych w[...]

On the impact of big data and cloud computing on a scalable multimedia archiving system DOI:10.15199/59.2017.7.2


  The increasing amount of data systems and people have to deal with, make decisions based on the understanding the contents and context is staggering. More data is coming from growing number of sources which requires bigger and faster resources. Up till recently the improvements of tasks in technological domain had been restricted (if not prohibited) by several factors: a sheer complexity of the possible reliable solutions, inherent very high initial investments and maintenance costs. Systems suffered from the inefficiency to crunch vast amounts of information in order to get relevant responses to given tasks. Two ideas come in hand to tame the avalanche of data: Big Data and its use of Cloud Computing [1,2]. Big Data is a name given to large data sets for which traditional systems like relational databases or disk array storage systems start to be unacceptable in terms of reasonable costs or growing complexity. There are various ways to tackle the problem of data size and growth speed, the struggle to process queries and tasks on data and still give accurate answers within expected time. Cloud Computing is one of the answers to Big Data big hunger for processing power, storage space and shortest waiting times. Our solution is based on the idea of a separate, independently running pool of services able to utilise resources exposed by fairly simple infrastructure while having benefits of being distributed, highly available and resilient. Proposed approach is based on the architecture that allows to bring demanded performance, sustain expected rate of traffic and introduce simplicity in a modern way while keeping the costs at bay. Thanks to the ability to bring the up to date information, the users can consciously plan ahead and select the right actions on time, when required2. MOTIVATION FOR MULTIMEDIA ARCHIVER Multimedia Archiver (or MA) has been created as a result of fulfilling the STRADAR project goals [3,4,5]. STRADAR intr[...]

Potencjał wdrożeniowy systemu netBaltic - scenariusze wykorzystania i perspektywy dalszego rozwoju DOI:10.15199/59.2018.2-3.9


  Stan bieżący, potrzeby i oczekiwania dotyczące e-nawigacjii systemów łączności Oczekuje się, że morskie systemy łączności, wspierając w pierwszej kolejności usługi e-nawigacji, umożliwią także transmisję głosu/wideo oraz wymianę różnorodnych informacji (przekaz e-maili, przeglądanie stron internetowych, dostęp do materiałów dydaktycznych i wiele innych) za pośrednictwem globalnej infrastruktury informacyjnej [1]. Jak wskazano w [2], około 80% światowego handlu jest transportowane przez jednostki morskie, co podkreśla znaczenie komunikacji morskiej dla rozwoju gospodarczego. Ponadto wiele innych działań morskich, w tym np. rybołówstwo, eksploatacja morza, liczne badania stanu i zasobów morskich czy turystyka, zwiększają znaczenie systemów łączności morskiej i konieczność oferowania komunikacji szerokopasmowej. Analiza wymaganych przez IMO (International Maritime Organization) systemów i usług pokazuje jednak, że obecne podejście do systemów łączności na morzu koncentruje się (prawie wyłącznie) na dostarczaniu zestawu usług krytycznych związanych z bezpieczeństwem, zaprojektowanych i znormalizowanych tak, by były niezawodnie realizowane z użyciem kanałów danych o niskiej czy wręcz bardzo niskiej przepustowości [3]. Usługi dodatkowe, takie jak pobieranie cyfrowych map nawigacyjnych, częsta aktualizacja map pogodowych [4], automatyczna optymalizacja trasy lub różne zdalne usługi monitorowania i utrzymania, nie wspominając już o dostępie do Internetu w celu poprawy komfortu pracy załogi i podróży pasażerów, wymagają znacznie bardziej wydajnych systemów komunikacyjnych. Analiza stanu aktualnego wskazuje na brak w tym zakresie kompleksowych i niezawodnych rozwiązań umożliwiających realizację nowych zadań. W 2005 roku IMO opublikowała koncepcję znaną jako e-nawigacja [1,5]. Koncepcja ta harmonizuje gromadzenie, integrację, wymianę, prezentację i analizę informacji morskich na pokładzie i na lądzie drogą elektroniczną w celu poprawy [...]

 Strona 1