Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Godycki-Ćwirko"

Żelbetowe zbiorniki oczyszczalni ścieków po 20 latach eksploatacji


  Analizowane zbiorniki żelbetowe stanowią element linii procesu technologicznego oczyszczalni ścieków, w których następuje napowietrzanie i oczyszczanie biologiczne. Betonowanie płaszczy zbiornika nr 1wykonywano latem 1989 r., a zbiornika nr 2 rok później. Zbiornikiwykorzystywanowprocesie technologicznym jako tzw. biooxybloki. W 1998 r. nastąpiła zmiana technologii oczyszczania ścieków, aw2010 r.wykonywane były prace projektowe związane z kolejną zmianą technologicznąmającą na celu zwiększenie efektywności oczyszczalni ze względu na coraz większe zrzuty ścieków z sąsiadujących miejscowości. Zbiorniki wykonano jako cylindryczne o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Ściany płaszcza połączono monolitycznie z płytą denną zbiornika. Geometria obu zbiorników jest jednakowa. Średnica wewnętrzna wynosi 24 m, a wewnętrzna wysokość użytkowa 7,2 m, co daje pojemność jednego zbiornika 3257 m3. Powyżej poziomu 7,2 m na części obwodu zbiornikanadbetonowanopobocznicewysokości ok. 0,7mi grubości ścian 0,38÷0,40m. Kołowa płyta denna średnicy 25,2mi grubości 0,5 m posadowiona została na betonowej poduszce grubości 0,15 m izolowanej papą na lepiku z betonową warstwą dociskową grubości 0,05 m. Wewnętrzną powierzchnię zbiornika pokryto bitumiczną warstwą izolacyjną. Zgodnie z projektemdo wykonania całej konstrukcji przyjęto beton klasy B20 z dodatkiem "Hydrobetu" w ilości 1,5% w stosunku do masy cementu. Ściany zbiornika mają zbrojenie ze stali kl.A-II znaku 18G2 w następującej ilości: obwodowe obustronnie pręty φ 16 m co 12,5 cm (ρl = 0,85%), pionowe pręty wzdłuż pobocznicy obustronnie φ 16 m co 20 cm. Stan techniczny Stan techniczny zbiorników budził zastrzeżenia bezpośrednio po wykonaniu. Dowodem tego było zlecenie orzeczenia technicznego jeszcze przed uruchomieniem oczyszczalni. Autorzy opracowania wykonanego w 1991 r. stwierdzili, że beton obu zbiorników nie osiągnął projektowanej klasy B20. Jako przyczynę[...]

 Strona 1