Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Hirsz"

Zasilanie turbin gazowych z sieci gazowej wysokiego ciśnienia

Czytaj za darmo! »

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej oraz energii cieplnej (tzw. kogeneracja) jest ostatnio techniką wiodącą w rozwoju rozproszonych źródeł energii. Polega ona na wykorzystaniu gazowych silników spalinowych lub turbin gazowych do napędu generatorów prądu elektrycznego przy wykorzystaniu ciepła odpadowego do wytwarzania ciepłej wody lub pary na potrzeby lokalnych odbiorców komunalnych [...]

Niezawodność eksploatacji sieci przesyłowych paliw ciekłych i gazowych, w aspekcie elastyczności wzdłużnej przewodu rurowego DOI:10.15199/17.2019.7.1


  Magistralna sieć przesyłowa paliw gazowych, ropy naftowej a także substancji ropopochodnych, z uwagi na konieczność zapewnienia wysokich przepustowości do transportu mediów, wykorzystuje rurociągi o dużych średnicach, pracujące pod wysokim ciśnieniem rzędu nawet 10 MPa. Niezawodność działania takiej sieci powinna być na najwyższym poziomie, gdyż awarie rurociągów, związane z nagłym ich rozszczelnieniem, oprócz tego, że w pewnych przypadkach mogą pozbawić dostaw energii znaczne obszary z wieloma tysiącami odbiorców a także instalacje przemysłowe o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, to dodatkowo w miejscach powstawania stanową bardzo duże zagrożenie dla otoczenia. W przypadku transportu ciekłych substancji ropopochodnych, w miejscach awarii występują zwykle rozległe skażenia środowiska i ewentualne pożary. Zagrożenia środowiska w przypadku awarii rurociągów przesyłowych paliwa gazowego (gazociągów) jest na znacznie niższym poziomie, jednak głównym problemem jest to, że w stanach awaryjnych mogą spowodować katastrofalne zniszczenia i pożary na dużym obszarze. Dla takich przypadków wielkość obszaru zagrożeń (zniszczeń) zależna jest od ciśnienia panującego wewnątrz gazociągu, wielkości szczeliny, przez którą paliwo gazowe wyrzucane jest na zewnątrz a także kierunku wyrzutu gazu z gazociągu, który uwarunkowany jest położeniem utworzonej na obwodzie rury szczeliny. Najgroźniejszymi awariami są przypadki poprzecznego pęknięcia gazociągu, najczęściej na spoinie obwodowej, powodujące wydmuchanie gruntu wokół pękniętego przewodu rurowego, w wyniku oddziaływania potężnej energii rozprężającego się gazu. Obwodowe pęknięcia spoin i gwałtowne rozprężanie się sprężonego do wysokich ciśnień paliwa gazowego często ma dynamiczny, niszczący charakter, a ponadto z uwagi na pojemność rurociągu może trwać nawet stosunkowo długi czas. W takich ekstremalnych przypadkach paliwo gazowe zwykle ulega zapaleniu i strefa zagrożenia pożarowego, jak i [...]

 Strona 1