Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Stolecka"

Ocena skutków awarii instalacji procesowej z uwzględnieniem efektu domino DOI:10.15199/17.2019.6.6


  1. Wprowadzenie W ostatnich latach stały rozwój gospodarki państw będący odpowiedzią na zaspokajanie rosnących potrzeb społeczeństw powoduje budowę nowych coraz bardziej złożonych obiektów technicznych w których istotna rolę odgrywają instalacje procesowe. Systemy te są coraz bardziej złożone, a przechowywane i wykorzystywane w nich materiały są często łatwopalne. W związku z tym awaria tego typu instalacji może stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzi i otoczenia. Takie wypadki wiążą się bowiem z niekontrolowanym uwolnieniem substancji niebezpiecznych, które w przypadku zapłonu, mogą skutkować pożarem lub wybuchem. Tego typu awarie mogą również wywołać uszkodzenie innych, kolejnych instalacji - przykładowo latające odłamki rozerwanego na skutek wybuchu zbiornika mogą uszkodzić inne zbiorniki, rurociągi i instalacje znajdujące się w jego sąsiedztwie. Następuje wówczas intensyfikacja strat spowodowanych zdarzeniem pierwotnym i w takim przypadku mówimy o tzw. efekcie domino, czyli początkowe zdarzenie może w konsekwencji prowadzić do łańcucha następujących po sobie zdarzeń niszczących kolejne instalacje [2,6,7]. Przykładem awarii związanej ze zjawiskiem efektu domino jest pożar mający miejsce 22 kwietnia 2016 roku na obszarze magazynowym zakładu w Jingjiang (Chiny). Według straży pożarnej pożar, który pojawił się na rurociągu transportowym spowodował zniszczenie i wybuch kolejnych 3 zbiorników. We wcześniejszych latach (1984 r.) jednym z największych i najtragiczniejszych zdarzeń była eksplozja zbiorników gazu w Meksyku. Zainicjowana pęknięciem nadziemnego rurociągu zasilającego. Przemieszczająca się chmura uwolnionego gazu zapaliła się od pochodni spalającej nadmiar gazu i spowodowała dalsze katastroficzne zdarzenia w postaci wybuchów *) Katarzyna Stolecka - Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 44-100 Gliwice, Konarskiego 18, e-mail: katarzyna.stolecka@polsl.pl Andrzej Rusin - Politechnika Śląska, In[...]

 Strona 1