Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Nadolny"

Przebudowa mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie DOI:10.15199/33.2015.07.20


  Przebudowa mostu gen. Stefana Grota- -Roweckiego w Warszawie jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie tego typu inwestycji. Polega na wzmocnieniu konstrukcji za pomocą sprężenia zewnętrznego oraz na odcięciu istniejących wsporników i dospawaniu nowych, wydłużonych, opartych na zewnętrznym skratowaniu. Konstrukcja mostu przed przebudową Most gen.Grota-Roweckiego zostałwybudowanywlatach 1977 - 1981wg projektu Witolda Witkowskiego. Łączy warszawskie dzielnice lewobrzeżne: Żoliborz i Bielany z prawobrzeżnymi: Pragą-Północ, Białołęką i Targówkiem. Jest również fragmentemdrogi krajowej nr 8, przeznaczonej do ruchu tranzytowego przez stolicę. Most składa się z dwóch niezależnych stalowych, spawanych ustrojów nośnych, opartych na żelbetowych podporach posadowionych pośrednio na palach, poza filaremnr 6 (podpora nurtowa) opartym na kesonie. Pale podpór pośrednich zostały zwieńczone płytą fundamentową wspólną dla rozdzielonych korpusówfilarów(fotografia 1). Przyczółki są masywnymi konstrukcjami żelbetowymi, które oprócz zasadniczej funkcji podpory skrajnej umożliwiają obsługę oraz wymianęmagistral ciepłowniczych iwodociągowych przebiegających przez most. Ruch na przyczółkach odbywa się po górnej płycie o długości ponad 30 m.segmencie. Przebudowa mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie dr inż. Andrzej Kasprzak1)*) mgr inż. Marcin Gałecki2) dr inż. Andrzej Berger3) mgr inż. Adam Nadolny1) DOI: 10.15199/33.2015.07.20 Fot. 1.Widokkonstrukcjiprzedprzebudową Rys. 1. Przekrój poprzeczny mostu przed przebudową (nitka północna) Rys. 2. Przekrój poprzeczny mostu po przebudowie (nitka północna) Fot. 2. Sprężenie dolnewprzęśle nurtowym 1) Mosty Gdańsk Sp. z o.o. 2) B4 Sp. z o.o. 3) B7 Sp. z o.o. *) Autor do korespondencji: e-mail: andrzej.kasprzak@mostygdansk.pl Studium przypadku 75 Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 [...]

Projekt i analizy obliczeniowe kładki dla pieszych przez rzekę Motławę w Gdańsku DOI:10.15199/33.2016.11.65


  Artykuł dotyczy projektu oraz analiz obliczeniowych wykonanych dla kładki dla pieszych przez rzekę Motława w Gdańsku. Na podstawie zwycięskiej koncepcji ogłoszonego w 2012 roku przez miasto Gdańsk konkursu zgłoszonej przez słoweńskie biuro PONTING zespół MOSTY GDAŃSK opracował projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji. Wykonano zaawansowane statyczne i dynamiczne obliczenia. Ich celem było jak najlepsze odzwierciedlenie pracy konstrukcji w odniesieniu do warunków pracy oraz optymalne dobranie przekrojów poprzecznych poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Słowa kluczowe: kładka dla pieszych, dynamika,MES,Motława.3). 1) Mosty Gdańsk Sp. z o.o. 2) Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Autor do korespondencji: mmisk@pg.gda.pl Streszczenie. Artykuł dotyczy projektu oraz analiz obliczeniowych wykonanych dla kładki dla pieszych przez rzekę Motława w Gdańsku. Na podstawie zwycięskiej koncepcji ogłoszonego w 2012 roku przez miasto Gdańsk konkursu zgłoszonej przez słoweńskie biuro PONTING zespół MOSTY GDAŃSK opracował projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji. Wykonano zaawansowane statyczne i dynamiczne obliczenia. Ich celem było jak najlepsze odzwierciedlenie pracy konstrukcji w odniesieniu do warunków pracy oraz optymalne dobranie przekrojów poprzecznych poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Słowa kluczowe: kładka dla pieszych, dynamika,MES,Motława. Abstract. The article concerns the design and computational analysis carried out for a footbridge over the Motława river in Gdansk.On the basis of thewinning concept of contest announced in 2012 by the city of Gdańsk developed by the Slovenian company PONTING the design team of MOSTY GDAŃSK developed building permit and detail design.Advanced static and dynamic analysis were performed. Their goal was to reflect the real structure work as good as possible and to choose the optimal cross sections of structural elements. Keywords: footbridge, structu[...]

 Strona 1