Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY WAWSZCZAK"

Ilościowa ocena równomierności mikrostruktury żelaza po procesie spęczania na zimno i rekrystalizacji

Czytaj za darmo! »

Zmiany struktury wywołane zgniotem z następną rekrystalizacją, związane są z termicznie aktywowanym zarodkowaniem i wzrostem zarodków w stanie stałym [1, 2, 3]. Nowo powstałe ziarna zarodkują z obszarów o podwyższonej gęstości dyslokacji, wywołanej zgniotem, a następnie wzrastają do wielkości zgodnej z lokalnym stanem równowagi termodynamicznej, adekwatnej do czasu i temperatury procesu wyża[...]

A new quantitative description method of Armco iron microstructure after cold heading and recrystallization

Czytaj za darmo! »

The paper presents a new method of characterizing the structure of polycrystalline materials in terms of their susceptibility to grain growth. The structure is treated in this method as a set of microagglomerations consisting of a central grain and neighbouring grains. A method of detection of those microagglomerations has been developed. Indices have been proposed to allow a quantitative cha[...]

Relacje między wielkością ziarna ferrytu i położeniem maksimów uzyskanych metodą ciągłej transformaty falkowej na profilach przełomów technicznie czystego żelaza

Czytaj za darmo! »

Przełom udarowy, dla materiałów krystalizujących w sieci RPC, otrzymany w temperaturze rzędu 70÷80 K, jest quasi-kruchy z dominacją płaszczyzn łupliwości, przy widocznym udziale kruchego pękania, prowadzącego do powstania topografii w postaci dorzeczy i progów. Topografia ta jest skutkiem oddziaływania rozprzestrzeniającej się szczeliny z mikrostrukturą pękającego materiału. Przy odpowiednio dużym zróżnicowaniu wielkości ziaren, stosunkowo łatwo można odróżnić wzrokowo przełom, powstały na próbce gruboziarnistej, od przełomu na próbce drobnoziarnistej. Można zatem wnioskować, że istnieją relacje pomiędzy geometrią przełomu a wielkością ziarna. Relacje te zapisać można na kilka sposobów, zależnie od użytej do porównania cechy geometrycznej [1]. Mimo intuicyjnej łatwości, z jaką [...]

 Strona 1