Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Darnowski"

Analysis of effects of formation of non-condensable gases and water vapor during a severe accident in a boiling water nuclear reactor Analiza skutków powstawania niekondensujących gazów i pary wodnej podczas ciężkiej awarii wrzącego reaktora jądrowego DOI:10.15199/62.2017.2.5


  The effects of a total loss of power with station blackout and subsequent core meltdown for the model of boiling water reactor were simulated by using specialized computer program. The simulation included the processes running inside the reactor core as well as inside cooling systems and containment. The anal. was focused on the mechanisms of non-condensable gas generation (H2, CO, CO2, MeH) and steam prodn., which created the highest threat of damage of the reactor containment. Przedstawiono wyniki symulacji przebiegu ciężkiej awarii ze stopieniem się rdzenia reaktora jądrowego typu BWR (boiling water reactor). Scenariuszem jest awaria z całkowitą utratą zasilania obiektu jądrowego SBO (station blackout). Przeanalizowano procesy zachodzące w układzie reaktora oraz w obudowie bezpieczeństwa. Szczególną uwagę skupiono na zagadnieniach powstawania gazów niekondensujących (H2, CO, CO2, CH4) oraz pary wodnej, które odgrywają fundamentalną rolę w utrzymaniu szczelności obudowy. Wysunięto wnioski dotyczące przebiegu symulowanej awarii i ryzyka, jakie stwarzają gazy niekondensujące i para wodna. Eksploatowane obecnie termiczne lekko-wodne reaktory jądrowe II generacji typu PWR (pressurized water reactor) i BWR stanowią zdecydowaną większość reaktorów na świecie, generując 11% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Udział ten sukcesywnie rośnie i przewiduje się, że ten trend utrzyma się pomimo awarii w Fukushimie1). W związku z tym niezbędne jest nieustanne prowadzenie badań w dziedzinie bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, tak aby zrozumieć przyczyny, przebieg i konsekwencje awarii jądrowych. Pozwala to świadomie im zapobiegać oraz zwiększać poziom bezpieczeństwa działających i konstruowanych instalacji. Analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych stanowią fundamentalne narzędzie służące wypełnianiu tego zadania2). Spośród zagrożeń, jakie pojawiają się podczas awarii ze stopieniem się rdzenia reaktora, najpoważniejszy[...]

 Strona 1