Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Rękas"

Rynek rzepaku i oleju rzepakowego w Polsce i na świecie DOI:10.15199/65.2016.7.4


  W artykule omówiono stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na świecie w latach 2003/2004- 2015/2016. Wskazano jego głównych producentów oraz przedstawiono zmiany powierzchni upraw i plonowania. Zobrazowano zmiany produkcji oleju rzepakowego na świecie i w UE oraz wskazano główne kierunki jego wykorzystania. Pomimo stopniowego wzrostu produkcji rzepaku w sezonach 2003/2004-2013/2014, w ostatnich latach odnotowuje się spadek zbiorów. Przyczyn tej niekorzystnej sytuacji należy doszukiwać się w decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej zmniejszenia produkcji biopaliw pierwszej generacji.Rzepak zajmuje obecnie trzecie miejsce w światowej produkcji olejów i tłuszczów, jest też jedynym przemysłowo wykorzystywanym surowcem oleistym w Polsce. Przyczynami wzrostu popularności tego surowca są przede wszystkim: bardzo wysoka wartość żywieniowa i użytkowa oleju, mnogość odmian, bardzo dobra wydajność oleju i wysoka wartość paszowa śruty. Tradycyjne odmiany rzepaku zawierały duże ilości kwasu erukowego w oleju (>48%) i glukozynolanów (4-7%) pozostających w śrucie. Na skutek zastrzeżeń żywieniowych (kwas erukowy - prawdopodobnie rakotwórczy, a glukozynolany - wolotwórcze, a tym samym obniżające wartość żywieniową śruty), olej rzepakowy nie cieszył się popularnością jako olej jadalny. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia z powodu zastrzeżeń żywieniowych podjęto intensywne prace badawcze, których efektem było wyhodowanie rzepaku odmiany "0" o obniżonej zawartości kwasu erukowego. W 1975 r., podczas kolejnego etapu prac, w Kanadzie wyhodowano odmiany "00" o obniżonej zawartości zarówno kwasu erukowego, jak i glukozynolanów. Odmiany te, nazywane wymiennie podwójnie ulepszonymi, dwuzerowymi (00) lub canola (od 1979 r.), zawierają obecnie mniej niż 2% kwasu erukowego i mniej niż 25 μmola/g s.m. beztłuszczowej glukozynolanów. Od początku lat 90. ubiegłego wieku zarówno w Polsce, w krajach UE i w Kanadzie uprawiane[...]

 Strona 1