Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Mieteń"

Wpływ spalania paliwa alternatywnego o odmiennych właściwościach fizykochemicznych na dynamikę pojazdów specjalnych DOI:10.15199/62.2018.5.18


  Pojazdy specjalne eksploatowane w siłach zbrojnych muszą spełniać określone wymagania co do dynamiki jazdy. Często dużym wyzwaniem dla producentów silników jest stawiane wymaganie stosowania jednolitego paliwa pola walki F-34. Od przebiegu procesu spalania zależy współczynnik wzrostu ciśnienia, szczytowe ciśnienie spalania, szybkość narastania ciśnienia oraz zwłoka zapłonu. Może rzutować to na osiągi pojazdu. Proces spalania przebiega częściowo w przemianie zbliżonej do izochorycznej a częściowo podczas przemiany izobarycznej. Od wartości opałowej i kaloryczności paliwa zależeć będą parametry pracy silnika i starty. Paliwo F-34 różni się od oleju napędowego właściwościami fizycznymi, co może nie tylko wpływać na efektywność pracy silnika, ale również być przyczyną jego uszkodzeń1-3). Paliwo F-34 jest paliwem opartym na lżejszych i bardziej lotnych frakcjach węglowodorów niż olej napędowy (ON)4). Wpływ zmiany niektórych charakterystycznych cech paliwa na pracę silnika może jednak być kompensowany poprzez sterowanie układem zasilania. Z punktu widzenia efektywności pracy silnika zmiana paliwa z ON na F-34 nie musi zatem prowadzić do istotnych zmian efektywności jego pracy. Wyniki badań prezentowane w różnych publikacjach pokazują, że zmiana paliwa z ON na F-34 może powodować spadek momentu obrotowego oraz mocy maksymalnej silnika. Zmiany efektywności pracy pokazywano na przykładzie zmian charakterystyki prędkościowej silnika zasilanego różnymi paliwami. Przedstawione wyniki badań pozwalają nie tylko na jakościową, ale również na ilościową (liczbową) ocenę wpływu zastosowanego paliwa na efektywność pracy silnika, określoną momentem napędowym przy określonej prędkości obrotowej wału korbowego5-12). Wyraźne zagrożenie stanowi jednak znaczne obniżenie lepkości paliwa F-34, które może prowadzić do przyspieszonego zużycia lub zatarcia element[...]

 Strona 1