Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata Wygocka"

Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu cementowo-styropianowego


  Metody wykonywania termoizolacji, to na ogół: izolowanie przez układanie gotowych elementów w postaci płyt termoizolacyjnych, nanoszenie termoizolacji techniką natryskową lub w postaci wylewki oraz wprowadzanie termoizolacji w postaci sypkiej metodą pneumatyczną, zwaną także metodą wdmuchiwania (blow-in). W każdej z tych metod są dostępne rozwiązania systemowe gwarantujące nie tylkowłaściwy dobór elementówsystemu, ale również zawierające wskazówki poprawnej realizacji. Zdarza się jednak, iż mimo szczegółowego opisu systemu dochodzi do uchybieńwczasie realizacji ocieplenia,mających dotkliwie negatywne skutki nie tylko dlawykonawcy, ale przekładających się także na jakość funkcjonowania obiektu budowlanego lub jego części. Charakterystyka systemu termoizolacji na bazie kompozytu cementowo-styropianowego Jeden ze schematów systemu proponowany przez pomysłodawców rozwiązania docieplenia bazującego na kompozycie cementowo-styropianowym przedstawiono na rysunku 1. W systemie tym element termoizolujący składa się z kilkuwarstwuzyskanych naprzemiennie z płyt styropianowych oraz kompozytu cementowo-styropianowego owłaściwościach termoizolacyjnych, nanoszonego w postaci wylewki. Modelowanie spadkówwykonuje się przez regulowaną grubośćwylewki przy założeniu, że nie powinna być ona cieńsza niż 4 cm. Niewątpliwą zaletą systemu jest zniwelowanie nieszczelności, które występują na styku płyt styropianowych układanych jako wewnętrzne warstwy. Kompozyt cementowo- -styropianowy charakteryzuje się m.in. gęstością objętościową świeżej zaprawy 400 - 600 kg/m3, wartością deklarowaną współczynnika przew[...]

 Strona 1