Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Paweł MALINOWSKI"

Problem odtwarzania mocy wytwórczych ciepłownictwa w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zaopatrzenie w ciepło stanowi jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki energetycznej. Udział sektora bytowo-komunalnego w krajowym bilansie zużycia energii bezpośredniej wynosi, jak podaje [1],[2] około 50%. Udział ten jest znacznie wyższy aniżeli w krajach rozwiniętych Unii Europejskiej, gdzie przeciętnie wynosi ok. 32%. Analiza systemowa wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej odnośnie do kierunków odtwarzania mocy wytwórczych w energetyce państw członkowskich ujawnia swoisty "przymus strukturalny" odejścia od stosowania technologii węglowych w małych i średnich (20÷100 MW) instalacjach energetycznych, jakimi są w blisko 70% polskie systemy ciepłownicze. Problem ten stanowi duże wyzwanie dla przyszłości sektora ciepłowniczego w Polsce.w P[...]

Uwarunkowania europejskie i krajowe możliwości wykorzystania kogeneracji w rozwoju ciepłownictwa w Polsce

Czytaj za darmo! »

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym ciągu technologicznym, inaczej zwane kogeneracją, to proces, z którym wiąże się duże oczekiwania w przyszłości, dotyczące zarówno oszczędności paliw, jak i ochrony środowiska. Należy jednak zauważyć, iż aby możliwe było zastosowanie układu kogeneracyjnego, musi istnieć zapotrzebowanie na ciepło grzewcze lub technologiczne. Dlatego zwykle elektrociepłownie lokalizowane są w miastach i zakładach przemysłowych. Wprawdzie mogą mieć one różne moce elektryczne i cieplne, ale ostatecznie o wielkości tych mocy decyduje zapotrzebowanie na ciepło. Należy wręcz stwierdzić, że o zaistnieniu możliwości zastosowania kogeneracji decyduje istniejący lub potencjalny rynek odbioru ciepła. Z tego względu uważa się, iż ciepłownictwo i przedsi[...]

 Strona 1  Następna strona »