Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Gołaś"

Analiza wzmocnienia płyty mostowej połączonej z kratownicą przestrzenną


  Badano konstrukcję mostową złożoną z płyty pomostu i kratownicy przestrzennej. Analizowano wpływ typu wzmocnienia płyty mostowej na nośność graniczną konstrukcji. Rozpatrywano różne typy wzmocnienia. Konstrukcję obciążono ciężarem własnym oraz ciężarem użytkowym w postaci ruchomego układu sześciu sił skupionych modelujących obciążenie pochodzące od kół pojazdu. Korzystając z linii wpływu ugięcia płyty, ustalono położenie przekroju "ekstremalnego", w którym ugięcie przyjmuje największą wartość. Słowa kluczowe: wzmocnienie płyty mostowej, nośność konstrukcji.Wiele konstrukcji mostowych wymaga naprawy lub wzmocnienia, gdyż podlegają ciągłym procesom degradacji na skutek uszkodzeń zmęczeniowych, mechanicznych lub korozji materiału. Również wzrost intensywności ruchu wpływa na konieczność podwyższenia nośności istniejących konstrukcji mostowych. W celu zachowania bezpieczeństwa pracy konstrukcji płytęmostową wzmacnia się w strefach rozciąganych zbrojeniem w postaci np. rusztów, prętów, płaskowników. Ten sposób zwiększa jednak ciężar konstrukcji, a zbrojenie może ulegać korozji. Do nowoczesnych metod wzmacniania konstrukcji mostowych należy podklejanie taśm i mat z materiałów kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer) [1-4]. Są one lekkie i cienkie, odporne na korozję i temperaturę oraz mają dużą wytrzymałość na rozciąganie i zmęczenie. Wzmocnienie konstrukcji materiałami FRP pozwala jednocześnie zmniejszyć ciężar własny konstrukcji przez zmniejszenie grubości płyty nośnej. Najczęściej jako zbrojenie stosowane są włókna węglowe, które charakteryzują się mniejszym ciężarem w porównaniu z włóknami szklanymi (a tym bard[...]

 Strona 1