Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Szmigiera"

Elektronagrzew jako metoda pielęgnacji betonu DOI:10.15199/33.2015.01.17


  Jednym z często stosowanych zabiegów pielęgnacji betonuwwarunkach zimowych jestmetoda obróbki cieplnej za pomocą elektronagrzewu. Zagadnienie to jest bardzo złożone i zależy od rodzaju konstrukcji, składumieszanki betonowej oraz zewnętrznychwarunkówatmosferycznych. Wzwiązku z tymcały proces obróbki termicznej powinien być odpowiednio zaprojektowany i przebiegać pod kontrolą uprawnionych do tego osób.Wartykule przedstawiono zasady i procedurywykonywania elektronagrzewu, stosowane obecnie na budowach, zwracając szczególną uwagę na czynniki, zapewniające prawidłową pielęgnację betonu tą metodą. Słowa kluczowe: elektronagrzew, pielęgnacja betonu, betonowanie w warunkach zimowych.Metoda elektrooporowego nagrzewania betonu została opracowana w XX wieku we Francji. Umożliwia ona przyspieszenie wiązania, twardnienia oraz dojrzewaniamieszanki betonowej w warunkach obniżonej temperatury [1]. System elektronagrzewu składa się z następujących elementów (rysunek): ● instalacji elektrycznej do nagrzewania prądem elektrycznym o obniżonym napięciu, składającej się z jednego lub dwóch transformatorów i urządzeń; ● grzałek oporowych (rdzeni grzewczych); ● sieci przewodów (rozdzielczych, zasilających); ● elementów uzupełniających, np. taśmy izolacyjnej. Skuteczność pielęgnacji betonu z zastosowaniem elektronagrzewu wymaga spełnienia wielu warunków, związanych z użyciemodpowiednichmateriałóworaz rozmieszczeniem i zamocowaniem poszczególnych elementów systemu. Podstawowym elementem grzewczym są grzałki (fotografia) ułożone w betonowanym elemencie. Grzałki o przekroju przewodu 2,5mm2 stosowane są najczęściej do ogrzewania pionowych elemen[...]

 Strona 1