Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Kruka"

Use of the ionic equilibrium model for describing the CaO-P2O5-H2O system Wykorzystanie modelu równowagi jonowej do opisu układu CaO-P2O5-H2O przy produkcji superfosfatu potrójnego DOI:10.12916/przemchem.2014.2206


  Chem. and phase equil. in the CaO-P2O5-H2O system were studied and described as a set of equations. The Bromley model was used for calcn. of the reagents activity. The phosphorite decompn. with H3PO4 was simulated for prodn. of triple superphosphate. Przedstawiono opis równowagi chemicznej i fazowej w układzie CaO-P2O5-H2O w postaci zestawu równań reakcji jonowych. Do obliczania aktywności reagentów wykorzystano model Bromleya. Opis ten wykorzystano w symulacji procesu rozkładu fosforytu kwasem fosforowym, tak jak przy produkcji superfosfatu potrójnego. Superfosfat prosty (SSP) i jego udoskonalona wersja w postaci superfosfatu potrójnego (TSP) są najstarszymi nawozami mineralnymi. Początki ich produkcji sięgają lat czterdziestych XIX w. Jednak i dziś mają one dominującą pozycję na rynku nawozów fosforowych. W Indiach na 139 zakładów produkujących nawozy aż 80 to instalacje produkujące SSP1). W Egipcie udział SSP w produkcji nawozów fosforowych wynosi 92,1%, w Brazylii 30,5%, a średnio na świecie 13,5%1). Wielkim rynkiem nawozowym są Chiny, w których również zdecydowanie dominują superfosfaty2): TSP 560 tys. t, SSP 200 tys. t, zaś oferta termofosfatów wzbogaconych w wapń i magnez to 350 tys. t, a nawozów złożonych 100 tys. t. Wynika to z kilku zalet, które w XXI w. mają wciąż wielkie znaczenie. I tak, instalacje produkcyjne są bezciśnieniowe i stosunkowo proste. W przypadku SSP głównym elementem jest komora rozkładowa, w której surowiec fosforowy jest rozkładany kwasem siarkowym (reakcja 1) i równocześnie powstający kwas fosforowy reaguje z resztą fosforytu (reakcja 2) 3Ca3(PO4)2·CaF2 + 10H2SO4 + 20H2O [...]

 Strona 1