Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Mateja"

Badania poligonowe wodoszczelności lekkich ścian osłonowych i okien

Czytaj za darmo! »

Lekkie ściany osłonowe, których podstawowe właściwości techniczne i wymagania eksploatacyjne oraz kryteria badań określono w normie PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu, podlegają wstępnym badaniom typu (ITT) w zakresie odporności na obciążenie wiatrem, przepuszczalności powietrza,wodoszczelności, odporności na uderzenia, a także odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej i cieplnej. Badania te zgodnie z normą przewidziane są do wykonania przez jednostkę notyfikowaną, a część przez producenta, którywprzypadku braku odpowiednich urządzeń badawczych może je zlecić jednostce notyfikowanej. Badania właściwości wytrzymałościowych, przepuszczalności powietrza i wodoszczelności wykonywane są na stanowiskach badawczych umożliwiających wytworzenie różnicy ciśnienia (odpow[...]

Warunki techniczne montażu okien i drzwi balkonowych DOI:10.15199/33.2016.08.01


  Wartykule omówiono warunki techniczne montażu okien i drzwi balkonowych w budynku na podstawie nowego wydania Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) (zeszyt 6) pt. Montaż okien i drzwi balkonowych – Warszawa 2016 r., opracowanego przez Instytut Techniki Budowlanej [6], będącego nowelizacjąwydania z 2011 r. Przedstawione sposoby prawidłowegomontażu energooszczędnego są zgodne z obecnymi europejskimi standardami.[...]

Błędy wykonania i montażu ścian osłonowych


  Artykuł miał być wyłącznie o fasadach szklanych, będzie jednak o szkle w budownictwie, bo czy jest to szklana ściana strukturalna, czy bardzo duże okna sklepowych witryn, czy szklane barierki, drzwi wejściowe, to materiałem bazowym jest zawsze szkło - znane od tysięcy lat i jednocześnie sprawiające chyba najwięcej problemów. Najczęściej zadawane pytanie brzmi "dlaczego szyby pękają". Niewątpliwie podstawowe przyczyny, to błędy wykonania, brak doświadczenia, oszczędności, pośpiech na budowie, ale jednak kluczowy problem jest taki, że wiedza praktyczna nie nadąża za postępem technologicznym. Wady Zbyt często powtarzającym się mankamentem, przy realizacji obiektów ze ścianami osłonowymi, jest wykonywanie tych ścian bez dokumentacji projektowej lub na podstawie uproszczonej dokumentacji i katalogu danego systemu.Naganne jest teżwprowadzanie zmian do projektówbez zgody projektanta, jedynie na podstawie ustnej umowy pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą. Znam przypadek, że nawet w dzienniku budowy nie odnotowano wniesionych zmian, co więcej, nie ma też żadnych zapisów o wykonanych pracach. Prowadzi to do powstania błędów w rozwiązaniach szczegółów i detali ścian osłonowych, błędnego doboru profili aluminiowych, szyb, uszczelnień, połączeń itp. Błędy projektowe: ● zbyt mała sztywność profili aluminiowych konstrukcji słupowo-ryglowych; ● niedostateczna izolacyjność profili aluminiowych z przekładkami termicznymi; ● niewłaściwe zaprojektowanie części podokienno-nadprożowej ściany; ● nieodpowiednie materiały; ● błędne rozwiązania szczegółów i detali ściany; ● przyjęcie oszkleń części przezroczystej o niewystarczających parametrach termicznych i akustycznych. Błędy wykonawcze: ■ brak dokumentacji technicznej lub szczegółowej instrukcji montażowej; ■ użycie niewłaściwych materiałów i narzędzi; ■ brak nadzoru nad montażem; ■ nieprawidłowe przygotowanie obiektu do montaż[...]

 Strona 1